صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > اعتباربخشی بیمارستانها  

كارشناس مربوطه:

جناب آقاي بختياري


دستورالعمل هاي اعتبار بخشي 


آخرين درجه بندي بيمارستانها

 

جهت دریافت مطالب مربوط به اعتبار بخش فایل های زیر را دانلود نمایید:

   دانلود : فرمت دستورالعمل           حجم فایل 44 KB
   دانلود : فرمت خط مشي و روش           حجم فایل 45 KB
   دانلود : فرمت روش اجرايي مدون           حجم فایل 44 KB
   دانلود : مطالب آموزشي برنامه ريزي استراتژيك، عملياتي و بهبود كيفيت           حجم فایل 5455 KB
   دانلود : گزارش ارزیابی سالانه نیازهای آموزشی کارکنان           حجم فایل 209 KB
   دانلود : فرم برنامه توسعه فردی           حجم فایل 167 KB
   دانلود : آموزش تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی           حجم فایل 1213 KB
   دانلود : فرم مشخصات بيمارستان           حجم فایل 80 KB
   دانلود : اقداماتي كه بيمارستانها بايستي قبل از اعتبار بخشي انجام دهند           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم خط مشي           حجم فایل 37 KB
   دانلود : manshor.pdf           حجم فایل 86 KB