صفحه اصلی > مديريت درمان > مركز ديابت  

هدف از تشکیل این مرکز کنترل مطلوب دیابت و پیشگیری از بروز عوارض آن و شناساندن دیابت به جامعه و ارتقاء سطح آگاهی مردم مي باشد.اين مركز زيرنظر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان فعاليت مي كند.

مسئول مركز ديابت : خانم كوثري فرد


فعالیت های مرکز دیابت:

1 ـ پذیرش:

1-پذيرش كليه بيماران ديابتي تيپ1.

2 ـ پذیرش و ويزيت بیماران دیابتی تيپ 2  سطح 3 و 4 که از قبل در این مرکز پرونده دارند.

ب ـ پذیرش و تشکیل پرونده جهت بیماران دیابتی تيپ 2   سطح 3و4 که قبلاً سطح 1و2 بودند و از مراکز بهداشتی درماني یا مطب خصوصی و یا بیمارستان به این مرکز ارجاع داده شده اند.

ج ـ پذیرش بیماران دیابتی تيپ 2   سطح 1و2 که از مراکز بهداشتی درماني يا مطب خصوصي يا بيمارستان  جهت آموزش و ر‍‍ژيم درماني و یا معاینات دوره ای تخصصی به این مرکز ارجاع داده شده اند.

د-حضور هفته اي پزشك متخصص داخلي  جهت ويزيت بيماران ديابتي ارجاع شده از مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي.

2 ـ فعایتهای درمانی:

الف ـ فعالیتهای درمانی جهت بیمارانی که از قبل پرونده دارند برحسب مورد شامل:

ـ ویزیت، درخواست آزمایش، تنظیم داروهای خوراکی و انسولین، آموزش بر حسب نیاز و ارجاع به متخصص در صورت نیاز.

ـ کنترل علایم حیاتی و قد و وزن و چارت در پرونده.       

ـ ویزیت توسط کارشناس تغذیه در صورت نیاز.

ـ چارت جواب آزمایش ها در پرونده .

 ب ـ فعالیتهای درمانی در مورد بیمارانی که جهت تشکیل پرونده مراجعه نموده اند.

ـ تکمیل فرمهای پرونده جهت بیمار توسط پزشک، پرستار و کارشناس تغذیه.

ـ آموزش چهره به چهره توسط پزشک، پرستار و کارشناس تغذیه بطور جداگانه.

ـ کنترل فشار خون، قد و وزن و چارت در پرونده.

ـ درخواست آزمایشهای تکمیلی.                                

ـ ارجاع به متخصص در صورت نیا ز.

  * بیماران دیابتی سطح 1و2 که از مراکز بهداشتی درماني جهت معاینات دوره ای به این مرکز مراجعه

 می کنند همراه با فرمهای مخصوص به متخصص مربوطه ارجاع داده می شوند.

 * بیماران دیابتی سطح 1و  2    بیمارانی هستند که دیابت آنها با ورزش، رژیم غذایی و داروهای خوراکی قابل کنترل است و هنوز دچار عوارض دیر اثر دیابت نشده اند که با فرم های مخصوص توسط این مرکز جهت تشکیل پرونده و ادامة درمان به مراکز بهداشتی نزدیک منزل ارجاع داده می شوند يا ميتوانند به مطبهاي خصوصي مراجعه كنند

* بیماران دیابتی سطح 3و  4     بیمارانی هستند که با دستورات درمانی نظیر تغذیه صحیح، انجام فعالیتهای بدنی همراه با داروهای خوراکی قند خون آنها کنترل نشده و اهداف درمانی پس از 3 ماه به دست نیامده (موارد مقاوم به درمان یا کنترل نا منظم).

و تمام افرادی که بعد از تشخیص بیماری و یا در طول بیماری و درمان دچار درجاتی از عوارض ديابت   شده اند.

 3 ـ فعالیتهای آموزشي :

1ـ آموزش به افراد دیابتی بصورت کلاس های دوره ای بر حسب نیاز در این مرکز برگزار می شود

ـ در کلاسها از وسایل کمک آموزشی مانند:

فیلم و اسلاید ـ ویدیو پرژکتور ـ عکس و پوستر و تابلو و ... استفاده می شود.

ـ اطلاع رسانی جهت شرکت در کلاسها بصورت تلفنی و نصب اطلاعیه به برد مرکز انجام می شود

2ـ آموزش چهره به چهره بر حسب نیاز

3ـ تهیه پمفلت های آموزشی توسط پزشک، پرستار و کارشناس تغذیه.

3 ـ همکاری با رسانه هاي گروهي جهتت برگزاری  مصاحبه ها

کلاسهای آموزشی جهت دانشجویان رشته پرستاری.

 4 ـ فعالیتهای پژوهشی:

ـ همکاری پژوهشی با دانشکده های علوم پزشکی یا سایر دانشکده های سراسر کشور.

ـ همکاری با  دانشجویان رشته های مختلف جهت ارائه پایان نامه یا مقاله.

ـ استفاده از آخرین دستاوردهای علمی از طریق اینترنت.

 5  ـ فعالیتهای ویژه:

ـ برگزاری اردوهای آموزشی ـ تفریحی جهت کودکان ونوجوانان دیابتی.

ـ برگزاری مراسم روز جهانی دیابت.

ـ همکاری با امور ورزشهای بیماران خاص و معرفی بيماران ديابتي ورزشكار در رده سني مختلف جهت برگزاری مسابقات ورزشی کشوری.

                    آدرس :همدان خيابان ميرزاده عشقي بيمارستان سابق امام خميني(ره)

                                    مركز تحقيقات ديابت

                                          تلفن  8322688