سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
منو اصلی

بسمه تعالي

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان با برخورداري از الطاف الهي و با بهره گیری از تجارب، دانش و توانمندی متخصصان سخت كوش خود مصمم به بهبود سيستم‌ها، فرايندها و خدمات خود می باشد. در این راستا با اخذ استاندارد سيستم مديريت كيفيت (:2008 ISO 9001)، رئوس خط‌‌­ مشي خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد:

1ـ تلاش در جهت حفظ و ارتقاء كمي و كيفی خدمات ارائه شده منطبق بر استانداردهای روز و انتظارات ذینفعان؛

2-کمک به بهبود و ارتقای کیفیت خدمات درمانی مراکز تابعه از طریق راهکارهای پیشنهادی و ارزیابی های مداوم ؛

3ـ استفاده از تکنولوژی روز در ارایه خدمات با بهره گیری از تجارب سایر سازمان های مشابه؛  

4ـ توسعه منابع انساني از طريق آموزش، هدايت و ارزيابي مداوم كاركنان و... با ارج نهادن به خدمات ارزشمند آنها؛

5ـمستندسازی و ارایه گزارشات مدیریتی مناسب همراه با به روز نمایی و استفاده از شاخص های مناسب ارزیابی،

از كليه مسئولين و كاركنان انتظار مي رود در جهت توسعه پايدار و افزايش بهره‌وري، با بكارگيري دقيق روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري، نسبت به انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خويش تلاش وافي داشته و اين معاونت را در اجراي تعهدات خود ياري نمايند.

اينجانب منابع لازم را در حد اختيارات جهت استقرار اين سيستم فراهم نموده و نماينده اينجانب مسئوليت نظارت بر اجرا، حفظ و بهبود سيستم و ارائـه گزارش های مرتبط را عهده دار مي باشد.

                                                                                           

   دانلود : برنامه استراتژيك           حجم فایل 0 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی