جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧
>>>>> به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد <<<<<
منو اصلی

بسمه تعالي

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان با برخورداري از الطاف الهي و با بهره گیری از تجارب، دانش و توانمندی متخصصان سخت كوش خود مصمم به بهبود سيستم‌ها، فرايندها و خدمات خود می باشد. در این راستا با اخذ استاندارد سيستم مديريت كيفيت (:2008 ISO 9001)، رئوس خط‌‌­ مشي خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد:

1ـ تلاش در جهت حفظ و ارتقاء كمي و كيفی خدمات ارائه شده منطبق بر استانداردهای روز و انتظارات ذینفعان؛

2-کمک به بهبود و ارتقای کیفیت خدمات درمانی مراکز تابعه از طریق راهکارهای پیشنهادی و ارزیابی های مداوم ؛

3ـ استفاده از تکنولوژی روز در ارایه خدمات با بهره گیری از تجارب سایر سازمان های مشابه؛  

4ـ توسعه منابع انساني از طريق آموزش، هدايت و ارزيابي مداوم كاركنان و... با ارج نهادن به خدمات ارزشمند آنها؛

5ـمستندسازی و ارایه گزارشات مدیریتی مناسب همراه با به روز نمایی و استفاده از شاخص های مناسب ارزیابی،

از كليه مسئولين و كاركنان انتظار مي رود در جهت توسعه پايدار و افزايش بهره‌وري، با بكارگيري دقيق روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري، نسبت به انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خويش تلاش وافي داشته و اين معاونت را در اجراي تعهدات خود ياري نمايند.

اينجانب منابع لازم را در حد اختيارات جهت استقرار اين سيستم فراهم نموده و نماينده اينجانب مسئوليت نظارت بر اجرا، حفظ و بهبود سيستم و ارائـه گزارش های مرتبط را عهده دار مي باشد.

                                                                                           

   دانلود : برنامه استراتژيك           حجم فایل 0 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی