به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦

فرم ها وچک لیست اریابی عملکرد کادرپرستاری تقدیم میگردد

   دانلود : فرم های ارزیابی عملکرد           حجم فایل 465 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی