سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
  • تقدیر معاون درمان دانشگاه ازتیم کارشناسان وقایع ناخواسته
    معاون درمان دانشگاه از تیم کارشناسان وقایع ناخواسته تقدیر وتشکر کرد

  • برگزاری نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اصحاب رسانه
    نشست خبری رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی همدان با اصحاب رسانه برگزار شد

  • بازدید مشترک معاون درمان دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان
    معاون درمان دانشگاه ورئیس مرکزبهداشت شهرستان همدان از مراکز خدمات جامع سلامت امام حسین (ع) و کرباسیان و پایگاههای بهداشتی خضر و امام صادق (ع) بازدید نمودند.

   
 

   

                 

 

  معرفی معاون درمان  
           
     
        
 

 
   

 

 

نظر شما در خصوص دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
نظری ندارم