يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨
مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
منو اصلی

نام مرکز شهرستان نوع وابستگی آدرس شماره تماس پیش شماره
مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان دانشگاهی بلوار شهید مطهری 32640020 081
مرکز آموزشی درمانی فرشچیان همدان دانشگاهی ابتدای خیابان هنرستان  38285011 081 
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی همدان دانشگاهی بلوار ارم  38274283  081
مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان دانشگاهی خیابان پاسداران  38276055  081
مرکز آموزشی درمانی قلب فرشچيان
همدان دانشگاهی خیابان شهيد فهميده

 38381740-45

313229

 081
بیمارستان امام حسین (ع) ملایر دانشگاهی ابتدای خیابان ولیعصر(عج)  32220470  081
بیمارستان مهر ملایر دانشگاهی بلوار نبوت  33351045 081 
بیمارستان علیمرادیان نهاوند دانشگاهی بالاتر از میدان امام- چار باغ شهید امیدی  33236740  081
بیمارستان شهید حیدری نهاوند دانشگاهی چار باغ ورودی شهر نرسیده به میدان امام  33237181  081
بیمارستان ولیعصر(عج) تویسرکان دانشگاهی چهار باغ شهید بهشتی  34223301  081
بیمارستان ولیعصر(عج) رزن دانشگاهی بلوار امام خمینی بعد از میدان جهاد  36222100  081
بیمارستان قائم(عج) اسد آباد دانشگاهی بلوار دانشگاه  33245628  081
بیمارستان امام رضا(ع) کبودر آهنگ دانشگاهی چار باغ شهداء جنب پارک آزادگان  35224554  081
بیمارستان امام حسن (ع) فامنین دانشگاهی     081
بیمارستان آیت الله بهاری بهار دانشگاهی بلوار آیت الله بهشتی 34220441 081
بیمارستان آتیه همدان تامین اجتماعی شهرک مدنی 4290231 081
بیمارستان بوعلی همدان خصوصی خیابان مهدیه-بالاتر از پارک مردم 38381022 081
بیمارستان شهید مطهری همدان خیریه بلوار شهید خرمرودی 38224003 081
بیمارستان ابن سینا(557ارتش) همدان ارتش جاده کرمانشاه 34274717 081
بیمارستان دکتر غرضی ملایر تامین اجتماعی   33340045 081


 

بازگشت به صفحه اصلی