صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  > مطالب آموزشي (2) 

جهت دریافت مصادیق جشنواره 92 و فایل های و مطالب آموزشی جدید فایل های زیر را دانلود نمایید

   دانلود : راهنمای تدوین پروتکل بیمارستانی           حجم فایل 124 KB
   دانلود : اسلاید های آموزشی ممیزی بالینی           حجم فایل 1088 KB
   دانلود : فرمهای مصادیق حاکمیت بالینی           حجم فایل 87 KB
   دانلود : شواهد و مدیریت کیفیت ارتقای سلامت در بیمارستانها           حجم فایل 1811 KB
   دانلود : راهنمای گام به گام برای ارائه خدمات بالینی طب پیشگیری بالینی           حجم فایل 1175 KB
   دانلود : راهنما و فرم های خود ارزیابی           حجم فایل 1676 KB
   دانلود : ادغام ارتقاء سلامت در بیمارستانهاومراکز بهداشتی           حجم فایل 1812 KB
   دانلود : راهنمای پیشگیری در خدمات بالینی           حجم فایل 1059 KB
   دانلود : مصادیق جشنواره حاکمیت بالینی92           حجم فایل 631 KB
   دانلود : آیین نامه تاسیس مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت           حجم فایل 2070 KB