صفحه اصلی > مديريت درمان > سلامت کودکان و نوزادان > كودكان ٥٩-١ ماهه > چك ليست نظام مراقبت مرگ كودكان 

جهت دريافت چك ليست پايش بررسي مرگ بيمارستاني فايل زير را دانلود نماييد.

   دانلود : چك ليست پايش بيمارستان           حجم فایل 20 KB