دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

در حال حاضر در حدود 270 شهر محروم کشور نزدیک به 2200 متخصص در حال فعالیت میباشند که از شرایط کاری خود و حقوق دریافتی نارضایتی دارند و تمایل به ادامه فعالیت در این گونه مناطق را ندارند و مردم این کشورها نیز جهت دریافت خدمات به مناطق دیگر جابهجا می‌شوند. این وضعیت موجبات سختي و مشقت براي مردم را فراهم مي‌كند كه مي‌بايست از خانه و محل سكونت خود فاصله گرفته و براي درمان به شهرستان ديگري مراجعه كنند.

از طریق عملیاتی شدن این برنامه:

·         پرداختیهای تشویقی زمینه ماندگاری پزشکان در این مناطق را فراهم نماید.

·         کمبود حدود 1800 پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم به تدریج برطرف میگردد.

·         دسترسی مردم به پزشکان در مناطق محروم افزایش یافته و زمینه بهرهمندی مردم در نزدیکترین فاصله به مکان زندگی‌شان فراهم میگردد.

این برنامه به میزان 1 درصد از پرداخت مستقیم از جیب مردم را کاهش خواهد داد.


 

بازگشت به صفحه اصلی