صفحه اصلی > مديريت درمان > تحول نظام سلامت  > پاسخ به سوالات متداول 

 

 
بيماران بستري طولاني مدت ويژه يعني جندروز بستري؟​
 
​این سوال به بسته بیماران صعب العلاج مربوط میگردد که اقامت طولانی مدت بیش از 56 روز تعیین شده است .
در مورد فصل پنجم ماده 11 ​دستورالعملارتقای کیفیت هتلینگ جزئیات فرمها که قرار بوده پیوست باشد ارسال نشده ​فرمها در اختیار گروه ارزیاب قرار گرفته در صورت صلاحدید دبیر ستاد می تواند در اختیار دانشگاهها هم قرار گیرد
​در اين طرح مابه التفاوت هزينه بيماراني كه از چند تخت استفاده كرده اندبه چه صورت محاسبه ميشود. ​در هر مرحله بر اساس همان تخت محاسبه میگردد ، در صورتیکه دو روز از تخت VIPو دو روز از سه ستاره استفاده نموده ، هتلینگ دو روز نخست بر مبنای تعرفه هتلینگ  VIP و دو روز دیگر هتلینگ سه ستاره محاسبه میگردد.
      در رابطه با ارزشيابي هتلینگ بيمارستان مبناي ارزشيابي نتايج ارزيابي اعتباربخشي است يا روش نوين ديگري جايگزين آن خواهد شد.؟     ​در سال نخست مجزا از برنامه اعتبار بخشی بوده پس از آن در برنامه اعتبار بخشی ادغام خواهد شد.
.آیا در اجرای ارتقا وضعیت هتلینگ بیمارستان متراژ اتاق ها و اینکه در هر اتاق به عنوان مثال با متراژ 02متر چند تخت به طور استاندارد باشد مطرح است یا نه ؟​ ​کلیه این موارد بررسی شده و لحاظ گردیده است ، هدف طرح این است که حتی الامکان تعداد تختهای موجود تغییر نکند.
آیا بیمارستانی که رختشویخانه استانداردی از نظر وجود فضای کافی ، تعداد ماشین لباسشویی با کارآیی مناسب نباشد وفاقد امکانات اتو نمودن ملافه و لباس بیماران باشد در گرفتن حداقل سه ستاره تاثیر دارد ؟ اگر موثر است میتوان جهت بهبود وضعیت اعلام نیاز نمود ودر قالب این طرح وضعیت واحد فوق الذکر که به طور غیر مستقیم در هتلینگ بیمارستان مطرح است اقدام نمود؟​ ​بله موثر است ، راهکارهای ارتقای وضعیت در قالب طرح ارزیابی و اعلام خواهد شد.
بیمارستان ما حتی یک اتاق ایزوله استاندارد ندارد و جدیدا بیمارانTBفعال که در بخش بستری می شوند افزایش پیدا کرده اند  آیا وضعیت اتاق ایزوله در این طرح مطرح است یا نه ؟​ ​اتاق ایزوله هم مانند همه اتاقهای بخش بستری باید در حد استاندارد ارتقا یابد.
 

1- آیا در طرح موجود میتوان تلویزیون و یخچال جهت هر اتاق بیمار در نظر گرفت . چون در لیستی که برای ما جهت اعلام نیازها اعلام شده فقط به تخت و لاکر و پایه سرم ومیزنهارخوری اشاره شده است .
2-آیا وضعیت رفاهی پرسنل در این طرح مطرح است یا نه ؟
3- آیا بهبود وضعیت گرمایش ، سرمایش ، سرویس های بهداشتی مد نظر است ؟
​تلوزیون در طرح دیده شده ، بهبود وضعیت سرمایش و گرمایش هم مد نظر است اما وضعیت رفاهی پرسنل در قالب این طرح دیده نشده است.
       آيا از اعتبارات تخصيص داده شده طرح نظام سلامت ميتوان موارد ذيل را خريداري نمود:      
v     خريد تخت بستري بيماران و تعميرات آن
v     ميز غذاي بيمار
v     پايه سرم
v     تشك – پتو- ملحفه- بالش
v     ويلچر و برانكارد
v     پرده و پاواران
v     خريداري كولر(سيستم گرمايشي و سرمايشي)
v     سرويسهاي بهداشتي و حمام
v     تعميرات و زيباسازي اتاق بيماران
v     تجهيزات مربوط به تخت بيماران
v     صندلي بيمار- كمد پاي تخت بيمار- صندلي همراه بيمار
v     دستگاه فشارخون- سونيكد- پروپ

 
​پس از ارزیابی اولیه و تایید سرتیم ارزیابی امکان خرید وجود دارد ضمنا موارد مربوط به تعمیرات ، زیباسازی ،خرید پرده و..... طبق دستور خرج تخصیص هزینه هتلینگ باید انجام پذیرد.
 1.طبق دستورالعمل ارتقاء هتلینگ بیمارستانها، مقرر شده تیمی از دانشگاه قطب به سرپرستی نماینده ای از وزارتخانه بیمارستانها را بررسی و نیازها و اشکالات را برآورد نمایند تا برنامه ریزی و بودجه بندی بر اساس آن مشخص و اقدامات اصلاحی آغاز گردد. لیکن علی رغم آغاز برنامه تا این تاریخ تیم ها معرفی و برنامه ای مشخص نشده است .آیا خود دانشگاهها می توانند این بازدیدها را انجام داده و برآوردها را اعلام نمایند ؟

 
​​بصورت خود اظهاری میتوانند برآوردها را انجام دهند ولی تایید نهایی با تیم ارزیاب کشوری است.
 در ص 6 در تعریف تخت فعال تخت اورژانسی که بیمار بيش از 24 ساعت روي آن بستری باشد تخت فعال محاسبه شده که با تعاریف موجود متفاوت است و به نظر می رسد نیاز به اصلاح یا تعیین تکلیف کلی دارد.

طبق دستورالعمل ارتقاء هتلینگ بیمارستانها، مقرر شده تیمی از دانشگاه قطب به سرپرستی نماینده ای از وزارتخانه بیمارستانها را بررسی و نیازها و اشکالات را برآورد نمایند تا برنامه ریزی و بودجه بندی بر اساس آن مشخص و اقدامات اصلاحی آغاز گردد. لیکن علی رغم آغاز برنامه تا این تاریخ تیم ها معرفی و برنامه ای مشخص نشده است.
 آیا خود دانشگاهها می توانند این بازدیدها را انجام داده و برآوردها را اعلام نمایند ؟
​بصورت خود اظهاری میتوانند برآوردها را انجام دهند ولی تایید نهایی با تیم ارزیاب کشوری است.
با درود
معیارها یا ملاکهای وشرایط  گرفتن ستاره های 3 -4-5 چه چیزهایی میباشد؟​
​اخذ امتیاز بر مبنای چک لیست هتلینگ که در حال حاضر در اختیار تیمهای ارزیاب بوده و در صورت تایید ستد کشوری بر روی پرتال قرار خواهد گرفت.
 ساک بیماربایددارای چه اقلامی باشد؟​ ​در اطلاعیه بصورت تفصیلی قید گردیده است.

وضعيت هزينه بيماران سزاريني الكتيو؟​

چنانچه سزارین بر اساس دستورالعمل مراقبت های مدیریت سده انجام شده باشد و مورد تائید کارشناس بیمه پایه  مقیم بیمارستان باشد،در تعهد برنامه کاهش پرداخت بیماران بستری است.
 
​وضعيت بيمه در سزارين هاي repaet2 به چه صورت است.

 سزارین تکراری ،تحت پوشش برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری می باشد و بیمار  ده درصد فرانشیز سزارین را پرداخت مینماید .​
1- حق الزحمه در موارد انجام زایمان طبیعی توسط دستیاران تخصصی بدون حضور ماما ومتخصصین زنان بر بالین بیمار به چه صورت محاسبه می گردد؟
​صرفا در بیمارستانهای آموزشی چون مسئولیت دستیار بر عهده متخصص کشیک می باشد،جزو زایمان متخصص محسوب می شود . در هر حال براساس شيوه نامه  ارتقای حضور متخصص زنان، حضور متخصص مسئول بیمار در طی فرایند زایمان الزامی است.
​با توجه به اين طرح هزينه هاي همراه با زايمان طبيعي به چه صورت محاسبه ميشود
​\
هزینه همراه تحت پوشش برنامه ترویج رایمان طبیعی نمی باشد.
 آيا عوارض زايمان طبيعى كه باعث طولانى شدن و بسترى شدن مادر بدنبال زايمان طبيعى ميگردد مشمول تسهيلات زايمان طبيعى مى گردد؟​ بله. عوارض زایمان طبیعی صرفا در قالب پرونده زایمان طبیعی با اعتبار این برنامه پوشش داده می شود. یعنی درمان عوارض در بستری های بعدی مشمول این برنامه نیست.​
آيا نوزادانى كه پس از زايمان طبيعى دچار بيمارى شده (مانند ايكتر) ودر بيمارستان بسترى مى گردنداما هنوز دفترچه بيمه ندارند و با بيمه مادر تسويه ميشوند مشمول رايگان شدن زايمان طبيعى مى گردند؟​ ​خیر. هزینه بستری نوزاد منفک از پرونده مادر و تحت پوشش برنامه زایمان طبیعی نیست. چنانچه نوزاد نیازمند بستری باشد، بیمارستان باید با معرفی وی به بیمه پایه مربوطه ، زمینه بیمه شدن و برخورداری او را از برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری فراهم نماید.
ادارات بيمه گر براى بعضى از مادران دفترچه بيمه صادر نمى كنند مانند افراديكه عقدنامه ندارند و يا نام پدر نوزادآنها معلوم نيست .وظيفه بيمارستان ها در مواجهه با اين مادران چيست؟​ در ستاد كشوري مطرح شد . مقررگرديد  سازمان بيمه سلامت در اين زمينه تعيين تكليف نمايد.
هزينه سزارين هايي كه انديكاسيون نداشته و مورد تائيد بيمه نميباشد در نهايت فرم معادل زايمان طبيعي از طريق بيمه هاي پايه ارائه ميشود مقتضي است در خصوص دريافت مابه التفاوت مبلغ سزارين انجام شده و يا رايگان بودن آن نظريه ارشادي مبذول فرمائيد.
​​​در هر صورت سزارین الکتیو مشمول برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی نمی باشد.( حتی در صورتی که سازمان بیمه گر ، این پرونده را معادل زایمان طبیعی تلقی نماید).
هزینه های مازاد بر  تعهد بیمه پایه بر عهده بیمار می باشد
      با اجرای این طرح سزارین الکتیو ارزان تر از سزارین با اندیکاسیون محاسبه می شود. آیا سزارین الکتیو جزو طرح محاسبه می شود یا خیر ؟ ​ ​ در هر صورت سزارین الکتیو مشمول برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی نمی باشد.( حتی در صورتی که سازمان بیمه گر ، این پرونده را معادل زایمان طبیعی تلقی نماید).هزینه های مازاد بر  تعهد بیمه پایه بر عهده بیمار می باشد
​به دليل پايين امدن هزينه سزارين الك تيو تعداد زايمان هاي طبيعي كم شده است ​ سوال شفاف نيست . 
​ايا مادران بادار كه تقاضاي انجام سزارين انتخابي و بدون انديكاسيون دارند بايستي طرفه ازاد پرداخت كنند يا خير 
در هر صورت سزارین الکتیو مشمول برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی نمی باشد.( حتی در صورتی که سازمان بیمه گر ، این پرونده را معادل زایمان طبیعی تلقی نماید).
هزینه های مازاد بر  تعهد بیمه پایه بر عهده بیمار می باشد
​​​​هزینه لوازم مصرفی شخصی (پوشاک ، دستمال کاغذی ، دمپائی و .... مادر باردار) برعهده بیمارستان می باشد یا می بایست از طریق بیمار پرداخت گردد؟ طبق  تبصره 4 اطلاعيه شماره پنج  ستاد ،  هزینه کیف  وسائل بیمار ، 10% سهم بيمار، 50% از تعرفه هتلينگ ( به عهده بيمارستان) و 40% از محل برنامه کاهش پرداخت بیمار بستری  تامين مي شود.
اقلام موجود در كيف بهداشتي نيز مطابق بند 3  اطلاعيه شماره هفت  مي باشد.   
​​هزينه هاي در برگيرنده زايمان طبيعي از جمله پوشك و..... به چه صورت محاسبه ميشود.  

طبق  تبصره 4 اطلاعيه شماره پنج  ستاد ،  هزینه کیف  وسائل بیمار ، 10% سهم بيمار، 50% از تعرفه هتلينگ ( به عهده بيمارستان) و 40% از محل برنامه کاهش پرداخت بیمار بستری  تامين مي شود.
اقلام موجود در كيف بهداشتي نيز مطابق بند 3  اطلاعيه شماره هفت  مي باشد.
 ایا در پرداخت تشویقی زایمان طبیعی علاوه برشرط مقیمی (تمام وقت یا غیر تمام وقت ) شرط فول تایم بودن نیز لازم است ؟​  در پرداخت تعرفه تشويقي زايمان ، مقيم بودن  متخصص  (اعم از تمام وقت و غير تمام وقت )مد نظر است .اما سهم متخصص تمام وقت متفاوت از متخصص غير تمام وقت مي باشد .
نحوه در نظر گرفتن اين موضوع همراه با دستورالعمل بازتوزيع ارسال مي گردد. ​
نوع سطح بندی مراکز بیمارستانی در میزان مطلوب کاهش سزارین پس از سه ماه (5/2% ) لحاظ گردد .به طور مثال کاهش میزان سزارین برای مراکز سطح سهمادران پرخطر پس از سه ماه 5/1%  پیش بینی گردد .چون به علت پرخطر بودن این مراکز، درصد سزارین بالاتر از دیگر مراکز میباشد .​ با تشكر .  پيشنهاد شما در كميته تخصصي مربوطه مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
با توجه به اینکه یکی از استانداردهای ارائه خدمت ، برگزاری سالانه دوره های آموزشی زایمان فیزیولوژیک میباشد پیشنهاد میگردد  شرح وظایف هسته های آموزشی ( هیات علمی مامایی معاونت آموزشی ) به طور شفاف به معاونت اموزشی ابلاغ گردد؟​ از پیشنهاد شما سپاسگزاریم .
       با توجه به رايگان نمودن زايمان طبيعي آيا بيماراني كه داراي بيمه تكميلي هستند نيز شامل طرح ميشوند؟      
هزینه مازاد بر سقف تعهد بیمه پایه و تکمیلی مشمول حمایت این برنامه خواهد بود.
  
​به دليل نبود اتاق عمل وبانك خون دراين بيمارستان برخي از زايمان هاي نيازمند اين موارد به بيمارستانهاي ديگر ارجاع ميشود و خدمات اوليه چون ويزيت و.... در همين بيمارستان صورت مي گيرد هزينه هاي بيمار به چه صورت محاسبه ميشود. تعرفه تشویقی زایمان به ازای زایمانی که در هر مرکز صورت گرفته تخصیص می یابد . هزینه  خدمات ارائه شده در بیمارستان مبدا ، مطابق روال معمول و برنامه کاهش پرداخت بیمار بستری محاسبه می گردد.
سزارین های الکتیو تحت پوشش دستورالعمل می باشد یا خیر؟

در هر صورت سزارین الکتیو مشمول برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی نمی باشد.( حتی در صورتی که سازمان بیمه گر ، این پرونده را معادل زایمان طبیعی تلقی نماید).
هزینه های مازاد بر  تعهد بیمه پایه بر عهده بیمار می باشد.
آیا برای زایمان طبیعی هزینه استثائی وجود دارد که در تعهد بسته نباشد؟​ ​برای ارائه پاسخ نیاز به ذکر مصادیق  و قید استثنائات مورد نظر می باشد.
​ايا زايمان هاي طبيعي كه با بيهوشي 14k انتونكس انجام ميشود شامل اين طرح ميشود  بسته حمایتی این بسته شامل زایمان طبیعی و زایمان بی درد با استفاده از روش اپیدورال است . انتونوکس کماکان با روال معمول  بیمه های پایه  پوشش داده می شود .
هزينه آمپول رگام بعد از زايمان طبيعي و سزارين به چه صورت محاسبه مي گردد؟​ سهم بیمار از هزینه آمپول رگام برای زایمان طبیعی تحت پوشش برنامه می باشد.​ سهم بیمه توسط سازمان بیمه مربوطه تامین می شود.
1- مغایرت موضوع بند "3" دستورالعمل شماره "7" وابهامات موجود در بند "7" ماده "6"  نسخه اجرایی وجواب ارسال شده در پورتال , لطفا مشخص نمایید در خصوص بیماران زایمان طبیعی که دارای فرانشیز صفر می باشد  بایستی مبلغ کیف بهداشتی گرفته شود؟​  هزينه كيف بهداشتي مطابق تبصره چهاربند ششم ،اطلاعيه شماره پنج  10% هزينه از بيمار 50% هتلينگ و 40% از محل برنامه قابل پرداخت است. ​
با سلام و احترام
نحوه دریافت هزینه انتقال مادران باردار و مادران در معرض خطر از مرکز بهداشتی درمانی روستایی به بیمارستانخای مرکز شهرستان و استان به چه شکل می باشد؟​
اين برنامه هزينه انتقال مادارن باردار پرخطر از مراكز بهداشتي به بيمارستان را پوشش نمي دهد .
با سلام و احترام
در صورتی که مادر به دنبال زایمان طبیعی دچهر عارضه شود و مجبور شویم برای برطرف نمودن عارضه مادر به اتا عمل منتقل و عارضه برطرف شود هزینه ها به چه صورت می باشد؟
عارضه هایی مانند خارج نمودن جفت، ترمیم پارگی درجه 3 و4  و هیسترکتری می باشد​
عوارض زايمان طبيعي تا زماني كه با پرونده تشكيل شده جهت زايمان مورد درمان قرار مي گيرند تحت پوشش برنامه مي باشد. در صورتي كه طبق تشخيص كارشناس بيمه پرونده بيمار از حالت گلوبال خارج شود ، تحت پوشش برنامه كاهش پرداختي بیماران بستری خواهد بود.
برای پزشکان که آمار سزارین بیشتر از 45درصد دارند آیا هزینه ی سزارین اصلا پرداخت نمی گردد یا اینکه هزینه تا 45درصد بیماران پرداخت شده و بقیه در صندوق ترویج زایمان طبیعی ذخیره می گردد؟ با تشكر .
سوال شما در كميته تخصصي مربوطه طرح خواهد شد و پاسخ درج خواهد شد.​

 ایا بیمار ام اس سزارین رایگان است​
 اين برنامه تنها زايمان طبيعي را تحت پوشش دارد . سزارين انجام شده طبق دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده ، تحت پوشش برنامه كاهش پرداخت بيماران بستري مي باشد .​
در صفحه 58 نسخه اجرایی دستورالعمل تحول سلامت  "شیوه نامه پایش عملکرد دانشگاه و بیمارستانهای دولتی کشور در خصوص ترویج زایمان طبیعی"  چرانوشته شده بیمارستانهای دولتی ... پس مگر وضعیت بیمارستانهای تامین اجتماعی و خصوصی جزء عملکرد یک دانشگاه نیست ... مثلا اگر بیمارستانهای دولتی ما سزارین را 10 % نسبت به وضعیت موجود تغییر دهند و خصوصی نتوانند و گاها افزایش داشته باشند .... در نتیجه سزارین دانشگاه کاهش نمی یابد و ما به اهداف خواسته شده دست پیدا نخواهیم کرد !!!!!
ميزان سزارين در بيمارستانهاي غير دولتي به عنوان معيار اعتبار بخشي بيمارستان در نظر گرفته شده است . البته پس از اولين پايش آمار درپايان خرداد ، راهكارهاي كنترلي ديگر نيز اعمال خواهد شد.​
30k تشويقي زايمان طبيعي از محل بودجه برنامه  قابل پرداخت است؟​ مفهوم  سوال نامشخص است  .
تعرفه تشويقي زايمان از محل بودجه برنامه ترويج زايمان طبيعي پرداخت مي گردد.  ​
آيا بيمه هاي ارتش شامل كاهش 10 درصد فرانشيز مي گردد؟​ ​فقط هزینه های مازاد بر تعهد بیمه پایه و مکمل نیروی مسلح، مشمول برنامه است.
 

در مورد پزشکان متخصص هیات علمی تمام وقت جغرافیایی(2کا)
آیا پرداخت 10% فرانشیز کا دوم در این برنامه در محل ما بین التفاوت لحاظ گردد یا از ردیف جداگانه قابل پرداخت است؟​
پیش از این نیز دریافت فرانشیز از بیماران برای کای دوم ممنوع بوده است. بعد از شروع برنامه  نيز  از محل اعتبارات اين برنامه و ساير منابع  قابل تأمین نیست. تأکید میشود، گرفتن وجه فرانشیز برای کای دوم از بیمار کماکان ممنوع است.​
هزينه آمبولانس در دستورالعمل(نسخه اجرايي)رايگان ودر جلسه مذكور همانند ديگر تعرفه ها دريافتي 10درصد اعلام شده است راهكار نهايي چيست؟​ 90 درصد هزينه امبولانس (برای بیماران در نظام ارجاع 95 درصد)با رعايت شرايط مندرج در دستورالعمل مورد تعهد  برنامه است و پرداخت 10 در صد هزينه ها ​(  5 % براي بيماران در نظام ارجاع ) به عهده بیمار است.
با توجه به قرارداد با امبولانس خصوصي در اين معاونت و افزايش هزينه هاي سوخت و پرسنلي و عدم ارسال تعرفه هاي جديد نظر آن معاونت در خصوص تعرفه هاي آمبولانس جهت ارسال  در ليست هزينه ها  چقدر مي باشد؟​ تعرفه هاي مصوب  دولتي توسط مراجع ذيربط  ،ملاك عمل در كليه بندهاي برنامه بجز مواردي كه  صراحتا اسثنا شده ،  ميباشد ​
​10درصد كه مريض براي كار ترجيحي پزشكان مي پردازد با توجه به اين طرح به چه صورت محاسبه ميشود پیش از این نیز دریافت فرانشیز از بیماران برای کای دوم ممنوع بوده است. بعد از شروع برنامه  نيز  از محل اعتبارات اين برنامه و ساير منابع  قابل تأمین نیست. تأکید میشود، گرفتن وجه فرانشیز برای کای دوم از بیمار کماکان ممنوع است.​
​هزينه امبولانس و مابه التفاوت  هزينه داروهاي بيماران با توجه به اين طرح به چه صورت محاسبه ميشود. ملاك محاسبه و پرداخت هزينه هاي مورد سئوال بطور كامل در دستورالعمل مربوطه  در ماده 6 ذكر شده است .​
آيا هزينه همراه بر اساس تعرفه ها براي تمامي سنين رايگان است؟  ​  خير فقط بر اي گروه سني 12 سال و زير 12 سال  مشمول برنامه ميباشد. يعني  10 درصد هزينه همراه بيماران زير 12 از بيمار دريافت ميشود و رايگان هم  نميباشد.
   ​
نیروهای مسلح و مستمدی بگیران که تحت پوشش سازمانهای بیمه​ گر مربوط به خودشون هستند در حال حاضر سازمان بیمه گر مربوطه 100 درصد مخارجشون رو تامین میکنه
سوالم اینه که طبق طرح جدید در یافتی از بیمار افزایش پیدا میکنه و این به ضرر بیماره!!!!
پرداخت  هزينه خدماتي كه قبلا توسط ساير نهادها تامين ميشده است  از محل اين منابع ممنوع است .
اين سازمانهات و نهادها بايستي به  تعهدات خود  مانند گذشته عمل نمايند  و فقط خدماتي كه تحت پوشش قبلي انها نيست ،مشمول اين برنامه ميباشد قابل تامين از منابع اين برنامه ميباشد ​
​صورت حساب بيماران به چه صورت محاسبه ميشود.  به اطلاعيه شماره 7 بند 2 و 3 مراجعه شود.  
 
 ​
​صورت حساب بيمارن كه براي انها سزارين اورژانسي و الكتيو انجام شده به چه صورت محاسبه ميشود؟ چنانچه سزارین مطابق دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده، انجام و مورد قبول کارشناس مقیم بیمه پایه باشد، در تعهد برنامه است.
هزینه های آزاد و خارج ار تعهد بیمه مثل لنز ، پروتز یا آمبولانس که تحت پوشش بیمه نیست در صورتحساب بیمار آزاد حساب میشه و از بیمار اخذ میشه!
هزینه های آزاد بیمار جزو 10 درصد تعرفه قرار بگیرد یا نگیرد؟​
 خدمات خارج از تعهد بيمه پايه به جر موارد ذكر شده در دستورالعمل اطلاعيه ها مشمول برنامه بوده و بيمار 10 درصد پرداخت خواهد كرد ​
بخش آنژیوگرافی بیمارستان توسط بخش خصوصی اداره می شود....
اگر قرار باشد برای بیمار استند استفاده ​شود هزینه 25 میلیون ریالی دارد که 17 میلیون ریال آنرا وزارتخانه متعهد میشود
سوالم این است که با این طرح مابه التفاوت این مبلغ را طرح هدفمندی پرداخت میکند یا خیر؟
ملاك محاسبه و پرداخت خدمات در اين برنامه تعرف هايمصوب دولتي و قيمتهاي دارو تجهيزات اعلامي  توسط سازمان غذا و دارو  ميباشد .
دريافت مابه التفاوت تعرفه دولتي و خصوصي از بيماران نيز در مراكز دولتي ممنوع ميباشد .
 
بيماران روستايي 5درصد صورتحساب راپرداختخواهندكرد آيا بيمه سلامت 95يا90درصدپوشش خواهد داد وچند درصد از محل برنامه پرداختميشود؟
بيماران روستايي ارجاع شده از طريق نظام ارجاع فقط 5 درصد هزينه خدمات مشمول برنامه را پرداخت خواهند نمود . كه منابع مالي 5 درصد تشويقي نظام ارجاع  از محل 1 درصد ارزش افزوده پرداخت خواهد شد .. 1درصد ارزش افزوده ممكن است از طريق وزارت بهداشت يا سازمان بيمه سلامت تامين مالي شود كه متعاقبا اعلام خواهد گرديد.
​​​​​​هزينه هاي بيماران از 14 تا 75 به چه صورت محاسبه ميشود هزينه همراه  فقط براي بيماران زير 12 سال مشمول حمايت  اين برنامه ميباشد . يعني اين بيماران فقط 10 در صد هزينه همراه را پرداخت مينمايند و ساير بيماران بايستي كل هزينه همرا را پرداخت نمايند .​
در بيمارستان كودكان  بيمار نياز به شيرخشك و پوشك دارد ايا مي توان اين اقلام مصرفي را در طرح تحول محاسبه كرد؟ترمومتر  دوم به بعد را ميتوان جزء طرح تحول قرار داد؟ ​ خیر. اين اقلام جزو خدمات درماني نبوده از محل منابع  این برنامه قابل خرید تأمین نمی شوند.​
هزينه آمبولانس و مابه التفاوت دارو به جمع هزينه هاي بيمار اضافه و سپس 10 درصد و يا 5 درصد فرانشيز محاسبه گردد؟ يا هزينه آمبولانس به طور جداگانه از سهم بيمه يارانه مي بايست پرداخت گردد؟
همه خدمات ارائه شده به بيمار در صورتحساب بيمار ثبت شده و سپس 10 درصد  كسر و از بيمار دريافت ميگردد.  ​
      شهرستانهایی مثل کاشان که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ملزم به پرداخت فرانشیز نمی باشندآیا پرداخت 10 درصد فرانشیز هزینه مابه التفاوت دارو وتجهیزات وخدمات برای آنها لازم است ؟     تعهدات سابق همچنان برقرار است.​
           برای بیمارانی که واجد بیمه تکمیلی هستند و در صورت استفاده از فرانشیز 10% ، پرداختی آنها بیشتر می شود ؛ چه راهکاری وجود دارد ؟ آیا مجازند از فرانشیز 10% استفاده نکنند؟      
بیمار ابتدا از خدمات بیمه پایه و تکمیلی بهره مند میشود و هزینه های مازاد بر این دو، در صورتی که در زمره بسته مشمول برنامه باشد، حمایت خواهد شد. جهت اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 7 بند 2 و 3 مراجعه شود.
       آیا مشاوره های پزشکی قانونی برای بیماران سوختگی جهت تشخیص خودکشی و ... شامل طرح می شود ؟ خير مشمول برنامه نميباشد. ​
       نوع پرداخت بیمارستان ها برای خدمات ارجاعی به بیمارستان ارجاع شونده چگونه است ؟         كليه خدمات ارائه شده به بيمار  در صورتحساب بيمار در بيمارستان مبداء ثبت خواهد شد و پرداخت از بيمارستان مبداء به بيمارستان ارجاع شونده  مطابق با عقد قرارداد مابين دو بيمارستان انجام می شود.​

در خصوص بیمارانی که از قبل در بیمارستانها بستری بوده و تاریخ ترخیصشان از 15 اردیبهشت به بعد می باشد آیا باید طبق روال قبل مرخص شوند یا در طرح تحول سلامت قرار میگیرند؟​
این بیماران نیز  مشمول خدمات برنامه  هستند.​
 بعضی از خدمات در تعهد ادارات بیمه گر نیستند (مانند  بستن لوله های رحمیTL) و بیمار باید بصورت آزاد تسویه حساب نماید اما با اجرای برنامه تحول سلامت این سوال بوجود آمده که آیا این بیماران نیز مشمول فرانشیز ده درصد می گردند؟​ عمل بستن لوله رحم مورد حمایت برنامه نیست.
​​بيماراني كه داراي بيمه تكميلي هستند  كهتحت پوشش دانشگاه و بيمارستان نيستند فرانشيز انها به چه صورت محاسبه ميشود
بیمار ابتدا از خدمات بیمه پایه و تکمیلی بهره مند میشود و هزینه های مازاد بر این دو، در صورتی که در زمره بسته مشمول برنامه باشد، حمایت خواهد شد.​

با سلام 
ميزان پرداخت فرانشيز براي بيمارن تحت نظر در بخش اورژانس با توجه به بحث هاي  انجام شده بایستی 10% باشد. آيا تمام بيمه هاي پايه مخصوصاً تامین اجتماعی 90% بقیه را پرداخت خواهند كرد. بعد از چند  ساعت اقامت در بخش اورژانس هزینه هتلينگ تعلق خواهد گرفت.
به اطلاعيه شماره 7 بند 5 مراجعه شود  ​

با سلام
فرانشيز بيماران دارای بیمه روستايي 5% آمده است.آیا این امر برای  تمام بیماران دارای دفترچه بیمه روستایی  که سهم سازمان برای آنها تعهد شده  می باشد یا اینکه حتماً بیمار با برگه ارجاع به بیمارستان معرفی شده باشد .  وضعیت بیماران دارای بیمه روستایی که بصورت اورزانس و بدون برگه ارجاع  مراجعه می کنند چگونه خواهد بود.سایر افراد دارای دفترچه بیمه مثلاً تامین  اجتماعی در شهرهای زیر 20000نفر مشمول فرانشیز 5% خواهند بود؟آیا 5% مانده از ردیف هدفمندی می باشد؟​
مطابق با بند 1 ماده 12 دستورالعمل اين بيماران با داشتن برگه ارجاع مشمول 5 درصد فرانشيز خواهند شد و درصورت مراجعه بدون برگه ارجاع مانند ساير بيماران برخورد خواهد شد و 10 درصد فرانشيز را پرداخت خواهند كرد. محل تامين 5 درصد تشويقي 1 درصد ارزش افزوده ميباشد كه ممكن است از طريق وزارت بهداشت و يا سازمان بيمه سلامت تايمن شود. ​
​با سلام
در شهرهای فاقد خدمات پاراکلینیک مثل سونو ، آیا می توان بیمار را به بخش خصوصی با تعرفه خصوصی ارجاع داد زیرا اعزام بیمار به شهرستان دیگر هزینه زیادی را به بیمار یا سیستم تحمیل می کند. در صورت انجام سونو در بخش خصوصی همان شهر مابهالتفاوت از ردیف هدفمندی قابل دریافت است؟
 به اطلاعيه شماره 7 بند 6 مراجعه شود ​
بيماراني كه با نامه پزشك متخصص به پذيرش مراجعه كرده وتشكيل پرونده مي دهند ولي عمل جراحي آنان با بي حسي و به صورت سرپايي است چگونه حساب مي شوند آيا شامل   تخفيف يارانه مي شوند مثال :عمل  سيستوسكوپي يا سنگ شكن با ليزر​ خدمات سرپايي غير اورژانسي مشمول اين برنامه نميشوند. ​
سلام هزينه پروتزهاي زانو چگونه محاسبه ميشود آيا سقف هزينه وجود دارد؟
تزريقهاي اپيدورال؟​
 به اطلاعيه شماره 9 مراجعه شود ​
آيا اعتياد هم شامل اين طرح مي شود؟​ خير ​
بيماران كه صرفا جهت ترك اعتياد بستري مي شوند وسازمانهاي بيمه گر از پرداخت هزينه  سرباز ميزند آيا دراين برنامه قرار ميگيرد؟​ خير ​
هزينه بيماراني كه درمحل كار بيمه حوادث نداشته اند اما بيمه دارند چگونه محاسبه ميشود؟
هزينه بيماراني كه با ادوات كشاورزي دچار سانحه شده اند وبيمه سلامت آنها راپوشش نمي دهد چگونه محاسبه ميگردد؟​
 هزينه حوادث بايستي توسط بيمه مربوطه(حوادث يا پايه) پرداخت گردد. و مشمول برنامه نخواهد بود
 هزينهبيماران حادثه ديده با ادوات كشاوريزي در صورتي كه جزء حوادث  كار تشخيص داده شود كه بايد توسط كارفرما پرداخت گردد و درغير اينصورت توسط بيمه پايه پرداخت ميشود . ​
بيماران روستايي با زنجيره ارجاع،آيا 95درصد رابيمه سلامت پرداخت ميكند؟​ بيمار ارجاعي در سيستم نظام ارجاع 5 درصد از صورتحساب را پرداخت خواهد نمود و كه هزينه آن از 1 درصد ارزش افزوده خواهد بود و اينكه از طريق سازمان بيمه سلامت يا وزارت بهداشت پرداخت خواهد نمود متعاقبا اعلام ميشود . درحال حاضر بيمار ارجاعي  با داشتن برگه ارجاع فقط 5 درصد خدمات تحت پوشش را پرداخت مينمايد. ​
همراه بالاي 12 سال شامل اين طرح مي شود ؟​ خير ​
هزينه آمبولانس براي بيماران اورژانسي كددار شامل مي شود؟​ بلي مطابق با دستورالعمل شامل ميشود. ​
درمان بيماران اورژانسي و بستري شامل اين طرح مي شود؟​ مطابق با  دستورالعمل بيماران بستري مشمول برنامه ميشوند و جهت اطلاع از نحوه  پردا خت هزينه  خدمات اورژانسي  به اطلاعيه شماره 7 بند 5 مراجعه شود .
لوازم شخصي بيمار(كيف ،ليوان، لباس و ...)شامل اين طرح مي شود؟​ بلي مطابق با اطلاعيه شماره 5 ستاد تحول  پرداخت خواهد گرديد. ​
كار درماني شامل اين طرح ميشود؟​ در صورتي كه جز خدمات سرپايي باشد مشمول  اين برنامه نميشود. ​
درخصوص آزمايش بيمار خارج از بيمارستان(خود بيمارستان  ندارد) هزينه ها به چه صورت است؟​ مطابق با زنجيره ارجاع طراحي شده توسط خود دانشگاه به بيمارستان مورد نظر ارجاع خواهد شد و  پرداخت هزينه 90 درصد بر عهده بيمارستان مبداء ميباشدو بيمار فقط 10 درصد هزينه را پرداخت خواهد كرد.  ​
همراه بالاي 12سال شامل اين طرح مي شود؟​ خير ​
شكم بند ،جوراب واريس شامل اين طرح مي شود؟​ دارو و تجهيزات مورد نياز در زمان بستري  بيمارتحت پوشش برنامه ميباشد  و اينگونه كالاها چون استفاده بعد از بستري دارند مشمول برنامه نخواهند بود ​
در مورد بند8قسمت ب اطلاعیه شماره 5، دریافت مابه التفادت حق العلاج بیمه تکمیلی به شرط دریافت فرانشیز مصوب دولتی از بیمار مجاز است. تا کنون نیز همین گونه بوده ولی بیمار مابه التفاوت سقف مورد قبول بیمه تکمیلی را هم می پرداخته لطفا در این خصوص بیشتر توضیح فرمائید؟​ پرداخت مازاد بر تعهد بيمه تكميلي در اين مورد توسط بيمار نيز ممنوع ميباشد . ​
شرکت های HIS (تیرازه) تاکنون از تغییر پرونده های تحت نظر بصورت پرداختی 10درصد ممانعت کرده اند و اظهار میدارند که در بخش نامه ای که به شرکت داده شده است فقط برای بستری ها فرانشیز بیمار 10 درصد محاسبه شود.

حال باتوجه به اینکه فرانشیز بیمه های اصلی برای بیماران تحت نظر30 درصد میباشد , آیا 20درصد مابه تفاوت باید  در ستون  یارانه سلامت اضافه شود؟ در حال حاضر در محاسبه پروند ها ی تحت نظر فقط , بیمار بایست 10درصد اقلام آزاد  به اضافه 30 درصد فرانشیز پرداخت نماید.؟​
با واحد IT  در اين رابطه  هماهنگ خواهد شد.
 بلي 20 درصد مابه التفاوت در ستون يارانه دولت ثبت خواهد شد و بيمار فقط 10 درصد پرداخت خواهد نمود .بيمار اورژانسي تحت نظر فقط 10 درصد كل صورتحساب را پرداخت خواهد نمود و 20 درصد مابه التفاوت با بيمه در ستون يارانه دولت ثبت و از محل اين برنامه پرداخت خواهد شد. براي اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 7  بند 5 مراجعه شود  ​
     صورتحساب های مالی  ارسالی به بیمه سلامت جهت دریافت هزینه های ستون "یارانه سلامت" به چه صورت است؟آیا فرمت و قالب بندی خاصی دارد؟آیا همان صورتحساب بیمار باید ارسال شود؟ در ضمن هنوز سپاس دانشگاه به HIS وصل نشده است    
براي پاسخ به قسمت اول سوال به اطلاعيه شماره 7 بند 2 و 3 مراجعه شود .
صورتحساب ارسالي به سازمانهاي بيمه مطابق با روند قبلي بوده و همه ضمائم و مستندات مورد نياز بايد ارسال گردد. 
در خصوص سامانه سپاس و ارتباط با  HIS با واحد آمار و فن آوري دانشگاه هماهنگ شود.  ​
ا فلو چارت نظام ارجاع در طرح تحول نظام سلامت  به چه صورت مي باشد آيا در بمارستانها بايد نصب گردد يا نه؟​ دستورالعمل نظام ارجاع متعاقبا اعلام خواهد شد. ​
اعمال سرپايي كه براي بيمار تشكيل پرونده صورت مي گيرد مثل سنگ شكن برون اندامي با ليزر ْآيا شامل اين طرح مي شود؟​ به اطلاعيه شماره 7 بند 5 مراجعه شود
     عمل جراحي توبكتوميTLشامل اين طرح ميشود يا مثل قبل آزاد محاسبه ميشود؟     خير اين عمل مشمول برنامه نيست. ​
             فرانشيز پرونده هاي تحت تحت نظر اورژانس بستري زير 6 ساعت كه خدماتي مثل گرفتن سرم داشته اند و قبلا 30 درصد از بيمار دريافت ميگرديد تغيير كرده است يا خير؟     به اطلاعيه شماره 7 بند 5 مراجعه شود ​
صورتحساب بيماران كه اعمال گلوبال دارند به چه صورت محاسبه مي گردد شامل طرح ميشوند؟​  به اطلاعيه شماره 7 بند 7 مراجعه شود ​
اعمال جراحي سرپايي مثل ختنه ،سنگشكن شامل طرح مي شود؟​  به اطلاعيه شمار7 بند 5مراجعه شود.
بيماران معتاد مي توانند از بيمه سلامت استفاده كنند؟​ اگر منظور اينست كه بستري براي ترك اعتياد مشمول اين برنامه ميباشد ؟ خير
ولي هر فرد فاقد بيمه اي ميتواند براي بيمه شدن اقدام نمايد. ​
بيمارستان شهيد بهشتي يك بيمارستان روانپزشكي مي باشد كه بيماران خود را يك روز بصورت موقت  ترخيص ميكند  پيش از اين طرح  داروهاي بيمار را همراه بيمار از بيرون با دفترچه بيمه تهيه ميكردند آيا براي تهيه اين داروها از اين طرح مي توان استفاده كرد ​ دارو و تجهيزات فقط در زمان بستري  بيمارانتحت پوشش برنامه ميباشد. ​
​​هزينه هاي بيمار زير 6 ساعت كه فرم ارجاع انهارا دكتر متخصص نديده است شامل برنامه كاهش فرانشيز ميشود در صورتي كه بيمار جز جمعيت روستايي ،عشاير،شهر هاي زير 20 هزارنفر يا استان فارس و مازندران بوده و با فرم ارجاع مراجعه كرده باشد 5 درصد هزينه و درصورتي كه بدون فرم ارجاع مراجعه كرده باشد 10 درصد هزينه را پرداخت خواهد نمود ​
اعمال وپروسيجرهاي فوق تخصصي كه درتعهد بيمه نيستند درصورت بستري آيا درتعهد بيمه قرار ميگيرد مثل تزريقهاي اپيدورال دراتاق عمل​ .
 به اطلاعيه شمار9 مراجعه شود.
در بيمارستانهاي كودكان  تهيه پوشك و شير خشك شامل  طرح مي شود​ خير اين موارد جز خدمات درماني بيمار نبوده و تحت پوشش برنامه نميباشد. ​
هزينه آمبولانس ارجاعي كه بيمار را به بيمارستان ديگر مي برد چگونه محاسبه مي شود شامل طرح مي شود يا نه؟​ در قالب زنجيره ارجاع و با تشخيص پزشك معالج تحت پوشش برنامه ميباشد​
     لیست داروها و تجهیزات و ملزومات مصرفی خارج از پوشش برنامه به       بیمارستان ها ابلاغ نشده است      
    
براي اطلاع از قيمت دارو لوازم  به سايت سازمان غذا و دارو مراجعه شود  و درخصوص ليست نيز همه لوازم و و تجهيزات مصرفي تحت پوشش ميباشد به جز استثناعات درج شده در دستورالعمل و اطلاعيه ها ​
برای بیماران تحت نظر که بیمه 70 درصد را پرداخت می کند، آیا مابه التفاوت فرانشیز از بیمار اخذ گردد یا خیر؟​ .
 به اطلاعيه شمار7 بند 5 مراجعه شود.
هزینه TL تحت پوشش دستورالعمل هست یا خیر؟​ خير مشمول برنامه نميشود.​
​با خسته نباشید
محاسبه هزینه مابه التفاوت دارویی و سایر خدمات در اعمال جراحی گلوبال که قبلا در بعضی از مراکز دریافت می شد با اجرای  برنامه تحول نظام سلامت چگونه است؟
به اطلاعيه شماره 7 بند 7 مراجعه شود
​سلام  بعضی از آزمایشات بیماران را مراکز به سایر بیمارستانها و یا به دیگر شهرستاها و گاهاً به تهران(آزمایشات متابولیک) ارسال میکنند که قبلاً توسط همراهان ارسال می گردید . اکنون با اجرای برنامه هزینه ارسال این آزمایشات با چه کسی می باشبد؟
 اين خدمات فقط در قالب  زنجيره ارجاع و از طريق بيمارستان انجام خواهد شد و بيمار فقط هزينه 10 درصد را پرداخت خواهد نمود ​
​با سلام
تامین هزينه لباس يكبار مصرف بيماران در اتاق عمل و همچنين تهيه بسته اي شامل شان و... يكبار مصرف در اتاق عمل چگونه است.
 هزينه پك اتاق عمل با بيمارستان بوده و بيمارستان اجازه دريافت هزينه  جداگانه از بيمار و  يا برداشت از يارانه سلامت بابت اين مورد را نخواهد داشت .  ​
​با سلام
گاهاً‌خود بيمار درخواست مي كند توسط پزشك خاصي از بخش خصوصي ويزيت شود يا  خدمات تعريف شده در سيستم ارجاع را قبول نمي كند و از بخش خصوصي درخواست  انجام پاراكلينيك مي كند و شاید نوبت MRI از زنجیره ارجاع با تاخیر 2یا3روزه باشد و بیمار حاضر به پرداخت هزینه خصوصی آن شده تا یکی دو روز زودتر خدمات را بگیرد و با کاهش مدت اقامت هزینه های خود را کاهش دهد. و یا حاضر به پرداخت هزینه داروی خارجی خارج از فارکوپه شده تا زودتر درمان شود آیا بیمارستان می تواند درخواست بیمار را قبول کند؟
 خير  بيمارستان اجازه هزينه كرد منابع عمومي دربخش خصوصي را نخواهد داشت . و اين تقاضا ها معمولا از طرف پزشك بوده نه بيمار كه قابل پذيرش نميباشد. ​
​ سلام
گاهاً پزشك معالج نتايج بعضي از آزمایشات و یا نتایج سونو و ...را قبول نمي نمايد (به  علت فرسودگي دستگاه و ...) و خواهان انجام آن توسط بخش خصوصي ديگر و تكرار  خدمات مي باشد .وظیفه بیمارستان د راین خصوص چیست؟
 بيمارستان ميبايست نسبت به تجهيز دستگاه و افزايش كيفيت خدمات اقدام نمايد و ارجاع بيمار به مراكز ديگر درصورت وجود و انجام خدمت در بيمارستان ممنوع ميباشد. ​
​هزينه كپي از پرونده جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر به عهده بيمارستان است يا خير؟  بله بر عهده بيمارستان ميباشد. ​
بر اساس دستور العمل جديد پرداخت هزينه هاي مربوط به "خود زني و خود كشي" كاملا برعهده بيمار است، آيا دريافت هزينه آمبولانس بطور كامل بر عهده خود اين بيماران خواهد بود،يا اين گروه نيز از پرداخت هزينه آمبولانس معاف هستند؟


 اين مورد در اطلاعيه شماره 7 اعلام خواهد شد. ​
در راستاي طرح نظام سلامت آيا اين طرح شامل بيماراني كه به طور سرپايي به اتاق عمل سرپايي مراجعه ميكنند ميشود ؟ لازم به ذكر است براي اين بيماران لوازم مصرفي خارج از تعهد بيمه نيزاستفاده ميشود و زير شش ساعت هستن​  
 به اطلاعيه شمار7 بند 5مراجعه شود.
     نحوه محاسبه فرانشيز مراجعين داراي بيمه روستايي كه بدون رعايت نظام ارجاع به درمانگاه
تخصصي مراجعه و پزشك دستور بستري داده است به چه شكل خواهد بود؟
    
اين دسته از بيماران فقط درصورت داشتن فرم ارجاع  فرانشيز 5 درصد پرداخت خواهند نمود و درغير اينصورت فرانشيز 10 درصد پرداخت خواهند كرد​
     تعیین تکلیف آندسته از بیمارانی که جهت دریافت تعدادی از خدمات تخصصی به مراکز خارج از بیمارستان ارجاع می شوند، نظیر موارد مندرج به شرح ذیل، با اجرای طرح تحول سلامت، آیا امکان برقراری موارد ذیل در زنجیره ارجاع وجود دارد؟    
·         بیماران مبتلا بهITP وTTPجهت انجام پلاسمافرز به سازمان انتقال خون
·         تهیه پلاکت و
Packed cell اشعه دیده توسط بیمارستان شریعتی
·         تهیه ست
Single donor،Pace make،ICDاز هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران​
 
 انجام پلاسمافرز طبق روال قبلي كه رايگان بوده خواهد بود و هيزينه آن نيز از منابع قبلي پرداخت ميشود و تحت پوشش برنامه نخواهد بود
 تهيه پلاكت ....... نيز در صورتي كه منابع آن از قبل تامين مشده است به روال قبلي ميباشد
تيه ست ....... نيز كه از هيات امناي ارزي پرداخت ميشود به روال قبل بوده و  و دراين خصوص  به دليلي گران بودن پروسيجر و تجهيزات به اطلاعيه شماره 9 هم مراجعه نماييد ​
     با توجه به مباحث مطروحه در خصوص اعمال جراحی نظیر تعویض مفصل زانو و لگن و هزینه بالای درمانی جهت تهیه لوازم پزشکی مصرفی این دسته از اعمال جراحی، خواهشمند است دستورالعمل مربوط به تعیین سقف تقبل هزینه های مذکور به بیمارستان ابلاغ شود.    
 به اطلاعيه شمار9  مراجعه شود.
​بيماراني كه دفترچه روستايي دارند ولي مهر  ارجاع ندارد فرانشيز انها به چه صورت محاسبه ميشود. در صورتي كه بيمار بدون فرم ارجاع باشد مانند بقيه بيماران فرانشيز 10 درصد  پرداخت خواهد شد​
نحوه تقبل هزینه خدمات درمانی بیماران سرپایی اورژانس چگونه است؟ آیا تفاوت 20 درصدی هزینه خدمات درمانی این دسته از بیماران را بیمه می پردازد یا سهم یارانه سلامت است؟​
 درصورتي كه بيمار اورژانسي تحت نظر باشد مابه التفاوت 20 درصد از محل برنامه پرداخت خواهد شد.​
 
روشن نبودن تعریف صحیح سهم یارانه سلامت 90درصد هزینه خدمات آزاد + مابه التفاوت آزاد خدمات بیمه ای یا 90 درصدهزینه خدمات آزاد+ 100  درصد ما به التفاوت آزاد خدمات بیمه ای
 روشن نبودن نحوه محاسبه صورتحساب های گلوبال بطوریکه در حال حاضر پرداختی بیمار شامل 10 درصد مبلغ گلوبال بعلاوه مبلغ اضافه گلوبال بعلاوه مبلغ آزد می باشد. آیا صورتحساب های گلوبال هم مشمول طرح می باشد؟
 

 به اطلاعيه شمار7مراجعه شود.

لطفا تفاهم نامه بين وزارت بهداشت و بيمه مركزي در خصوص پوشش بيمه تكميلي در طرح تحول نظام سلامت  را جهت تعاملات
داخلي براي دانشگاه ارسال نمائيد تا مشخص گردد در صورتيكه هزينه هاي بيمار بالاتر از سقف مورد تعهد بيمه بود آيا مشمول
برنامه مي شود يا خير؟
موارد عدم تعهد بيمه تكميلي و ميزان تعهدات بيمه هاي مذكور چقدر است ؟​
 به محض امضاي تفاهم نامه جهت اطلاع ابلاغ خواهد گرديد​
     آیا هزینه مشاوره پزشکان فوق تخصص برای بیمارانی که بالاجبار باید به مرکز استان جهت مشاوره ارجاع شوند مشمول طرح می شود؟      سوال ابهام دارد لطفا شفاف نماييد. ايا مشاوره براي بيمار سرپايي است يا بستري  و اگر براي بيمار بستر ي است ، ايا در حين بستري است يا بعد از بستري؟ ​
 آیا هزینه شیرخشک هایی که برای درمان دربخش نوزادان توسط پزشک تجویز می شود مشمول طرح می باشد؟
 خير مشمول برنامه نميشود ​
     تکلیف بیمارستان درمواقعی که بیماران بستری از قبل داروی خارجی مرتبط با بیماری یا غیرمرتبط با بیماری فعلی مصرف می نموده اند و هم اکنون داروهای مذکور را همراه دارند چیست؟آیا باید از همان داروی همراه بیمار به بیمار داد یا  معادل ایرانی آن توسط پزشک تجویز شود؟  داروي خارجي در صورتي كه مشابهه ايراني نداشته باشد تحت پوشش است و در صورت وجد داروي ايراني مشمول برنامه نميشود . ​
بيماراني كه جهت اعمال جراحي كارگذاري پيس ميكر داخلي،پروتز مفصل ران ومفصل كامل زانو مراجعه مي نمايند وقيمت پروتز انها بالاست ايا سقف تعهدي وجود دارد يا90درصدآن پس از كسر سهم بيمه درتعهد برنامه ميباشد؟​
 به اطلاعيه شمار9 راجعه شود.
براساس ماده 6-2-1-1و 6-2-1-2​هزينه را بيمار پرداخت ميكند يا از اعتبارات اين طرح  تامين مي گردد؟  اگر منظور بندهاي  ذكر شده در  جدول صورتحساب  ماده 11 (تنظيم صورتحساب  و رسيدگي)  ميباشد  توسط بيمار پرداخت ميگردد.  ​
​با توجه به عدم اعلام قیمت مورد تایید برنامه تحول برای خیلی از لوازم مصرفی و پروتزهای مورد استفاده ،بیمارستانها برای ثبت قیمت چگونه باید عمل کنند؟
بخش آنزیوگرافی بیمارستان توسط بخش خصوصی اداره می گردد . تاکنون استنت و لوازم مصرفی توسط خود بخش تهیه و مابه التفاوت تعرفه تا تعرفه مورد قبوی بیمه از بیمار دریافت می شد قیمت مورد استفاده بخش بالاتر از قیمت اعلام شده می باشد. تا تهیه استنت توسط خود بیمارستان مابه التفاوت تا قیمت فروش که بالاتر از قیمت اعلام شده است مورد قبول برنامه میباشد؟اگر مورد قبول نباشد تا تهیه استنت توسط خود بیمارستان بخش تعطیل خواهد شد که خود عوارضی را بدانبال خواهد داشت.
 مبناي قيمت براي لوازمي كه هنوز قيمت گذاري نشده است قيمت  براساس فاكتور خريد ميباشد كه قطعا بيمارستان با توجه به محدوديت منابع بايستي سعي در كاهش قيمت با خريد متمركز نمايد.
در خصوص مورد دوم بخش واگذار شده نيز حق دريافت قيمت بالاتر از قيمت اعلامي سازمان غذا و دارو را نداشته و فقط تاسطح قيمت اعلامي تحت پوشش خواهد بود و  10 درصد سهم بيمار نيز بر اساس همين قيمت خواهد بود و  گرفتن مابه التفاوت از بيمار تخلف ميباشد.  ​
​در پرونده های بستری موقت زیر 6 ساعت، فرانشیز بیمار به چه نحو محاسبه می شود؟ (  این توضیح که سازمانهای بیمه گر فقط 70 درصد مبلغ پایه صورتحساب را پرداخت می کنند )

 به اطلاعيه شمار7 بند 5 مراجعه شود.
برخي از بيمارستانها بعضي ازمايشات پاراكلينيكي را ندارند و مجبور هستند بيمار را به بخش خصوصي ارجاع دهند و بخش خصوصي تعرفه دولتي را نمي پذيرد تكليف اين بيمارستانها چگونه است؟​ قرارداد با بخش خصوصي فقط با تعرفه دولتي مورد قبول ميباشد و درصورت عدم توافق با بخش خصوصي بيمار  در زنجيره ارجاع به بخش دولتيارجاع خواهد گرديد. ​
با توجه به اینکه با این دستورالعمل ها انتظار می رود بار مراجعه به مراکز دانشگاهها افزایش یافته و به طبع آن ترخیص ها در ساعات عصر و شب نیز انجام گیرد با عنایت به بند 1-3 از ماده 11 ص 14 مبنی بر نگهداری دفترچه های بیمه نزد نمایندگان بیمه لازم است حضور ایشان در بیمارستانها شبانه روزی یا حداقل صبح و عصر پیش بینی و ابلاغ گردد.
 اين موضوع در تفاهم نامه با سازمان بيمه سلامت بررسي گرديده است كه به محض امضاء ابلاغ خواهد گرديد. ​
ابراي بعضي از ازمايشات خاص بيمار به بخش خصوصي ارجاع مي شود و بخش خصوصي اتعرفه دولتي را نمي پذيد تكليف بيمارستان چگونه است؟​  قرارداد با بخش خصوصي فقط با تعرفه دولتي قابل قبول است و درصورت عدم توافق بيمار در زنجيره ارجاع دانشگاههي به بيمارستانهاي دولتي ارجاع خواهد شد .  ​
با توجه به اينكه هزينه دراوشيت و ... جزءمشمول برنامه نمي باشد هزينه آن به عهده بيمار است يا جزء خدمات هتلينگ مي باشد؟​ اين اقلام جزء هتلينگ بوده و مشمول برنامه نميباشد.​
هزينه هاي بيمار انتقالي از بيمارستان دولتي به خصوصي به دليل نداشتن تخت nicuخالي به چه صورت محاسبه مي گردد؟​  در صورتي كه بيمارستان خصوصي در زنجيره ارجاع تعريف شده باشد و با تعرفه دولتي با بيمارستان  مبداء عقد قرارداد داشته باشد هزينه آمبولانس مشمول برنامه ميباشد ​
با سلام.
1- در صورتیکه شیر خشک خاصی از سوی پزشک معالج برای بیمار تجویز گردد و هزینه های آن خارج از تعهد بیمه باشد ، آیا مشمول این طرح قرار می گیرد؟
2- داروهای خارجی که تحت پوشش بیمه نیستند و پزشک معالج اصرار به تجویز آن دارد به چه شکل باید تهیه گردد؟
3- سهم پرداختی بیماران تحت پوشش بیمه روستایی از یارانه سلامت در هزینه های دارو ، همراه، آمبولانس و.... چقدر است؟
1- خير شير خشك تحت پوشش برنامه نميباشد
2- دارو ي خارجي تحت پوشش برنامه نميباشد  و پزشك نيز موظف به تجويز داروي  توليد داخل ميباشد
3- بيماران داراي بيمه روستايي در صورتيكه  در زنجيره ارجاع و با داشتن فرم ارجاع مراجعه نمايند  مشمول برنامه و 5 درصد خدمات دريافت شده را پرداخت مينمايند ​
​با سلام 
در مورد لوازم مصرفی مانند دروشیت، ژیلت ، گان شیوه محاسبه به چه صورت خواهد بود.
اگر منظور پك اتاق عمل ميباشد بيمارستان مجاز به دريافت هزينه از بيمار بابت اين اقلام نبوده و تحت پوشش برنامه نيز نميباشد. هزينه اين اقلام در هتلينگ ديده شده است. ​
باسلام ، جنانچه خدمتی دربخش دولتی حتی دراستانهای مجاوروجودنداشت مانند برخی آزمایشات که فقط دربخش خصوصی است ولذا آن بخش خصوصی هم حاظربه عقدقراردادباتعرفه دولتی بادانشگاه نشد تکلیف ارائه آن خدمت چگونه است؟؟​  درصورت عدم توافق بخش خصوصي با تعرفه دولتي خدمات به بخش دولتي و نزديكترين مركز ارائه دهنده در زنجيره ارجاع انجام خواهد شد ​
با توجه به اینکه لنزهای pmma و آرتیزان در اعمال جراحی کاتاراکت مورد نیاز می باشد وجزء برند معرفی شده نیست به چه طریق تهیه شود وبا بیمار بر چه اساس محاسبه شود​   اين گونه لوازم فقط  با قيمت و برند معرفي شده ستاد (سازمان غذا و دارو) مشمول برنامه بوده و حق دريافت بالاتر از اين قيمت از بيمار نيز وجود ندارد​
با سلام واحترام
1- آیا جراحی تعویض مفصل زانو ​جزو برنامه است ؟
2- آیا پروسیجرهایی مثل گچ گیری که بصورت سرپایی انجام میشودجزو برنامه است ؟
3- در دانشگاهی که مثلا CT angio  ندارد و مراکز خصوصی هم قبول نمیکنند با تعرفه دولتی مریض پذیرش کنند تکلیف چیست؟
                                                       
1- جراحي تعويض مفصل زانو جزء پروسيجر هاي گران قيمت بوده كه براي اطلاع از نحوه پرداخت هزينه آن به اطلاعيه شماره 9 مراجعه نماييد
2- خير خدمات سرپايي مشمول برنامه نميباشد
3- قرارداد با بخش خصوصي فقط با تعرفه دولتي قابل قبول است و درصورت عدم پذيرش بخش خصوصي بيمار در زنجيره ارجاع و بخش دولتي ارجاع ميشود ​
​1-شنوایی سنجی نوزاد که بعد از زایمان طبیعی در بیمارستان انجام میشود و بیمه قبول ندارد، تکلیف چیست؟
 
 در صورتي كه داراي  تعرفه و مصوبه هيات امناء ميباشد مشمول برنامه كاهش فرانشيز خواهد بود ​
آیا اقلامی مثل واکر, عصا ویا سایر وسایلی که جزءی از درمان نمی باشد مشمول این برنامه هست؟ ​  خير مشمول برنامه نميشود ​
​سلام .بیماران ضرب و جرح که تحت پوشش بیمه و برنامه نمی باشند و مشخص است فاقد تمکن مالی برای پرداخت هزینه مثلا پلاتین و هزینه های بستری در بخش های icu هستند 1- آیا بیمارستان موظف به تامین پلاتین برای این بیماران میباشد؟ 2- بیمارستان چگونه می تواند به هزینه های انجام شده خود دست یابد؟ (ردیف اعتباری بیماران نیازمند قبلی فقط افراد دارای بیمه را شامل می شد)
 بيمارستان موظف به تهيه تجهيرات مورد نياز بيمار ميباشد ولي هزينه آن طبق روال قبل خواهد بود . بيمارستان اجازه ارجاع هيچ بيماري به خارج از  بيمارستان براي دريافت خدمات ،دارو و تجهيزات را نخواهد داشت   مگر در نظام ارجاع تدوين شده دانشگاه​
1: بيماران حوادث كار را بيمه ها تقبل نمي كنند آيا مشمول دستور العمل جديد ميشوند يا نه
2:عمل تي ال را بيمه هاي پايه تقبل نمي كنند الان مشمول طرح مي شود يا خير
3:در رابطه به بيماران داراي دفترچه روستايي اگر از طريق سيستم ارجاع به بيمارستان نيايند يعني مستقيم به بيمارستان مراجعه كنند ايا مشمول 5 درصد فرانشيز مي شوند يا 10 درصد در ضمن كارشناسان بيمه مستقر در بيمارستان 5 درصد را تاييد ميكنند
4:در اطلاعيه شماره 5 بند 12 دو ستون ماده 6 دستورالعمل 1/2/2و 1/2/1 ادقام شده اين دو ستون غير قابل ادغام هستش​
1- هزينه بيماران حوادث كار تحت پوشش برنامه نميباشد.
2- هزينه تي ال مشمول برنامه نميباشد.
 3- بيماران داراي دفترچه روستايي فقط با داشتن فرم ارجاع و از طريق ارجاع مشمول 5 درصد تخفيف ميشوند و در غير اينصورت مانند بقيه بيماران 10 فر انشيز را پرداخت خواهند كرد تاييد 5 درصد با اين شرايط نيز به عهده كارشناس مقيم بيمه ميباشد.
4- اين دو ستون شامل دارو ،تجهيزات و خدمات خارج از تعهد برنامه و بيمه پايه و تكميلي ميباشد كه قابل ادغام ميباشد. ​
در خصوص كيف بهداشتي اطلاعيه شماره 7 لوازم مربوط به مادر نوزاد وخارج از اقلام  مثل رو بالشتي وغيره شامل 10 درصد مي شود يا كل پول از بيمار گرفته شود مثل ست گام اتاق عمل شان سبز بسته 5 تايي زير انداز 1 لايه و 2 لايه لباس اتاق عمل  كلامپ بند ناف پوآر  بي بي چك  دروشيت نوار بهداشتي  در ضمن مشمول بيماران گلوبال ميشود يا خير​ ست اتاق عمل با كيف بهداشتي متفاوت بوده و هزينه ست اتاق عمل در هتلينگ ديده شده و نه مشمول برنامه بوده و  از بيمار  نيز اخذ نخواهد شد . ولي كيف بهداشتي با توجه به اطلاعيه شماره 7 فقط مشمول اقلام ذكر شده بوده و اقلام خارج  از آن نياز نبوده و از بيمار نيز اخذ نخواهد شدمشمول برنامه نخواهد بود   ​
در بند 3 ماده 11 نحو ه تنظیم  صورتحساب و رسیدگی به اسناد کارشناس بیمه را مکلف نموده است در بیمارستان که صورت حساب مالی را به هنگام ترخیص مورد تایید قرار دهند سوال من اینست که آیا بیمارانی که در بیمارستان های تک نخصصی در شیفت عصر و شب که مامور بیمه حضور ندارد نمیتوانند ترخیص شوند و بایستی حتما شب را در بیمارستان اقامت داشته باشند تا شیفت صبح به تایید مامور بیمه صورتحساب برسد و بیمار مرخص شود ؟​ اين موضوع در تفاهم نامه با بيمه سلامت بررسي شده است كه ابلاغ خواهد شد ​
نحوه محاسبه پرداختی  به پزشکانی که در برنامه طرح ماندگاری شرکت نکرده اند برای روزهای باقیمانده از 23 روز طرح ماندگاری پزشکان در صورتیکه پزشک دیگری شیفتهای بیمارستان را پوشش دهد به ازای هر 24 ساعت فقط مبلغ ثابت به وی تعلق می گیرد و مبلغ عملکردی تعلق نمی گیرد.