دكتر محمد رضا عباديان
معاون درمان

 

دكتر علي گودرزي
مدير اداره نظارت بر درمان

پرويز نيكشمار
كارشناس نظارت بر پزشكان متخصص

دکتر محمد کریمی
كارشناس رسيدگي به شكايات

اعظم عليشيرزاده
كارشناس مسئول امور مامايي

فيروزه گودرزي
كارشناس امور مامايي

داود بختياري
كارشناس مسئول اعتباربخشي

مريم سرایی
كارشناس نظارت بر مراكز توانبخشي

دكتر روناك قاسمي
كارشناس نظارت بر امور دندانپزشكي

فرح عابري منصور
كارشناس صدور پروانه ها

ناهيد باخدا
كارشناس صدور پروانه ها

دكتر نفيسه فتوت
كارشناس نظارت بر مطب پزشكان عمومي

ميترا صالحی خواه
کارشناس نظارت بر مراکز متادون تراپی

س ترابیان
كارشناس نظارت بر دفاتر كار تغذيه

مهندس وحید احمدی
كارشناس نظارت بر تجهيزات پزشكي

محمد احمدي آذين
كارشناس نظارت بر مراكز راديولوژي

مهندس حيدري
كارشناس نظارت بر بهداشت محيط بيمارستانها

 

فاطمه شيراني
مسئول دفتر امور پرستاري

لعيا بيات
كارشناس دفتر پرستاري

خاطره صالح خو
كارشناس دفتر پرستاري

فرشته زارعي
كارشناس دفتر پرستاري

 

دکتر حسن داوری
مدیر درمان
مدير درمان

ابراهيم دانشيار
مسئول آزمايشگاه رفرانس

سيما توکلی
كارشناس آزمايشگاه

دکتر عاطفه توانا
مسئول مركز ديابت

صغري کوثری
كارشناس مركز ديابت

ناهيد پورفرزيان
كارشناس مسئول بيماران خاص

فاطمه قائمي
كارشناس امور بيماريهاي خاص

زهره موسي رضايي
كارشناس بازتوزيع درآمدها

مهين دخت توكلي
مسئول كميسيون پزشكي

رمضان شمس والا
مسئول امور عمومي و اقتصاد درمان

شهلا جعفري
كارشناس اقتصاد درمان

الهه سوري
كارشناس امور درمان

نگار عقیقی
كارشناس امور درمان

سميه رحیم بخش
كارشناس آمار

دكتر اكبر غياث
مسئول دبير خانه تحول سامت

دکتر جباری
كارشناس اورژانسهاي بيمارستاني

عفت بهاري
كارشناس مددكاري

بازگشت به صفحه اصلی

               آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه اول و دوم
                                   تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                       تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.