صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد صدور پروانه ها  > تمديد پروانه موسسات درماني 

جهت آشنايي با روند تمديد پروانه موسسات پزشكي و پيراپزشكي اينجا را كليك كنيد.

   دانلود : tamdid.pdf           حجم فایل 155 KB