دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

در ساعات غیر اداری کارشناسان اداره نظارت به همراه کارشناسان دفتر امور پرستاری بر اساس برنامه تعیین شده توسط مدیر اداره نظارت و مدیر پرستاری و تایید معاون درمان به بیمارستانها مراجعه می کنند ،بازدید ها با فرم TC-FO-52  انجام می شود این فرم شامل محورهای نظافت و بهداشت عمومي، نظافت و بهداشت عمومي، پرستاري، ترياژ، اورژانس و CPR می باشد. پس از نظارت ،گزارش بازدید به مدیر اداره نظارت بر درمان و معاون درمان ارسال شده و پس از تایید ایشان گزارش به همراه پیشنهادات و انتقادات به بیمارستانها ارسال می شود  و پس از پایان دوره بیمارستانها رتبه بندی شده و رتبه بیمارستانها با نامه معاون درمان به بیمارستانها و ریاست دانشگاه ارسال می شود .

   دانلود : چکلیست بازدید بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی در ساعات غیر اداری           حجم فایل 258 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی