جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

شرح وظايف ماما در دوران غير بارداري

انجام مشاوره و آموزش شامل:
-         گرفتن شرح حال و تشکيل شرونده
-         آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگي براي بارداري
-         آموزش و مشاوره در مورد نوجوانان بلوغ و مسائل و مشکلات آن
-     مشاوره و آموزش در خصوص استفاده از روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري با زوجين (اعم از مشاوره آموزش قبل و  بعد از بستن لوله ها در زن و مرد، IUD، نورپلنت و ...)
-         مشاوره و آموزش روشهاي تنظيم خانواده پس از زايمان و سقط با زوجين
-         آموزش مردم جهت جلب مشاکرت آنان در برنامه هاي بهداشتي بخصوص مشارکت مردان در برنامه هاي تنظيم خانواده
-         مشاوره و آموزش خودآزمائي پستان و بيماريهاي پستان علي الخصوص در ارتباط با دوران شيردهي
-         آموزش در مورد واکسيناسيون مادر، نوزاد، شيرخوار و کودک زير شش سال
-         مشاوره و آموزش در مورد روش شيردهي و شروع به موقع و صحيح غذاهاي کمکي
-         آموزش در مورد هرگونه مشکلات رشد کودک
-         آموزش بهداشت دهان و دندان و بهداشت فردي مادر و کودک
-         مشاوره و آموزش در خصوص بيماريهاي مقاربتي، ايدز، هپاتيت، و ناباروري با زوجين
-         مشاوره و آموزش در خصوص مسائل و مشکلات جنسي
-         مشاوره و آموزش در مورد بهداشت و مسائل و مشکلات يائسگي

 انجام معاينات لازم شامل:
-         انجام معاينات فيزيکي و آزمايشات غربالگري
-         انجام معاينات دوره اي پستان و غربالگري بيماريهاي مربوطه و ارجاع به پزشک در صورت لزوم
-         انجام معاينات دستگاه تناسلي و غربالگري بيماريها و ارجاع به پزشک در صورت لزوم
-         انجام دوره اي پاپ اسمير و نيز بررسي سيتولوژيک نمونه در صورت گذراندن دوره هاي مربوطه
-     معاينه نوزاد، کودک و شيرخوار شامل (معاينه دهان و دندان، وضعيت تکامل کودک، بررسي بهداشت فردي کودک، مراقبت و بهداشت بند ناف و ...)

 ارائه خدمات شامل:
-     درخواست آزمايشات لازم قبل از تجويز روشهاي پيشگيري از بارداري و آزمايش کشت ترشحات واژن در صورت لزوم (در حال حاضر درخواست آزمايشات FBS و بررسي چربيهاي خون قبل از تجويز قرص براي داوطلبيني که سن بالاي 35 سال يا سابقه ديابت در دوران بارداري و غير آن دارند و يا چاق مي باشند، طبق دستورالعملهاي موجود الزامي است)
-         درخواست سونوگرافي در صورت لزوم پيش از گذاردن IUD يا جهت بررسي وضعيت آن
-         گذاردن IUD و خارج کردن آن
-         تجويز کاندوم
-         تجويز قرصهاي خوراکي ضد بارداري
-         تجويز آمپولهاي پروژستروني
-         کاشت نورپلنت
-         تجويز ساير روشهاي پيشگيري از بارداري به غير از موارد ذکر شده در بندهاي فوق
-         درمان عفونتهاي واژن و سرويسکس در حد مجاز
-     نظارت و انجام واکسيناسيون زنان قبل از ازدواج و حين بارداري و نيز انجام واکسيناسيون شيرخواران و کودکان زير شش سال توزين و اندازه گيري دروه اي فشارخون جهت مراجعين تنظيم خانواده
-         پايش رشد شيرخواران و کودکان زير شش سال شامل توزين، اندازه گيري قد، دورسر، ... ثبت در نمودار رشد کودک و تفسير آن
-         تشخيص و درمان بيماريهاي اسهالي طبق دستورالعملها و نمودارهاي آموزشي موجود
-     در مورد عفونتهاي حاد تنفسي آموزش به مادر در جهت پيشگيري و مراقبت در منزل از کودک مبتلا طبق دستورالعملها و نمودارهاي آموزشي موجود
-         تجويز داروهاي مجاز به شرح ليست پيوست و بر اساس دستورالعملهاي مربوطه

  ساير موارد:
-         برنامه ريزي، نظارت و آموزش ساير پرسنل تيم بهداشتي و رابطين بهداشتي در صورت نياز
-         برنامه ريزي مديريت و نظارت بر بخشهاي مراقبتهاي مادر و کودک
-         برقراري ارتباط مناسب با ساير همکاران و مسئولين محل کار و همکاري با ديگر اعضاء تيم بهداشتي
-         ارائه خدمات مامائي در منازل
-         حمايت روحي، عطفي و رواني از زن، کودک و خانواده در تمام ابعاد خدمتي
-         رعايت کليه اخلاقيات، مقررات و قوانين حرفه اي مامائي
-         انجام پژوهش و شرکت در طرحهاي ملي ـ تحقيقاتي

 تبصره:
-     با توجه به تغييرات احتمالي و پيشرفتهاي علمي در زمينه کليه علوم و از جمله رشته مامائي (از قبيل دارو درماني، روشهاي تشخيصي کلينيکي، پاراکلينيکي و ...) پيشنهاد مي گردد، در صورت لزوم و احساس نياز اين شرح وظايف حداکثر هر 5 سال يکبار مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد.


 

بازگشت به صفحه اصلی