يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

شرح وظايف ماماها در دفاتر کار:
-     آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي و مامائي به جامعه زنان با درک نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي خانواده به منظور کمک کردن در کاهش ميزان مرگ و مير مادر و نوزاد
-         مشاوره و راهنمائي در زمينه بهداشت و آموزش شيردهي در حين و بعد از بارداري، بهداشت ازدواج ، نسل، بهداشت و تنظيم خانواده
-         انجام کليه مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان و پس از آن و پي بردن به موارد غيرطبيعي در مادر و جنين
-         تشخيص زودرس بيماريهاي دوران بارداري و پي بردن به موارد غيرطبيعي و معرفي بيمار به مراکز داراي پزشک متخصص زنان و زايمان
-     انجام اقدامات اوليه در فوريتهاي مامائي در صورت عدم دسترسي به پزشک و معرفي سريع زائو به مراکز درماني که پزشک متخصص در آن حضور دارد
-     شروع درد زايمان بطور مصنوعي با استفاده از سرم سنتوسينون منحصراً در بيمارستانها با هماهنگ نمودن و قبول مسئوليت توسط يک تن از پزشکان متخصص زنان و زايمان با عنايت به اينکه ماما اجازه دارد زائو را در مراکز مجاز بستري و مسئوليت زايمان او را به عهده گيرد.
-     انجام زايمان طبيعي با پرزانتاسيون سفاليک و با سير طبيعي در بيمارستانها و منازل و معرفي زائو در در هر گونه نماي غيرطبيعي به پزشک متخصص (انجام زايمان طبيعي در دفاتر کار غير قانوني است مگر در موارد اورژانس و در شرايط طبيعي)
-         انجام اپي زياتومي صرفاً مديولترال با استفاده از بي حسي موضعي
-     انجام اقدامات اوليه در مورد فوريتهاي نوزاد ( ASPHYXIA) مثل ساکشن، دادن اکسيژن، اعزام سريع به مراکز پزشکي و انجام کليه مراقبتهاي نوزاد سالم با مسئوليت خود در بيمارستانها و منازل
-         گرفتن پاپ اسمير از دهانه رحم و انجام معاينه پستان و ارجاع موارد مشکوک به پزشک متخصص
-         معاينه زنان و بيمار يابي از طريق گرفتن شرح حال و معاينه و ارجاع به پزشک در صورت لزوم
-         در خواست و يا انجام آزمايش گراويندکس و درخواست انجام (BHCG) به منظور تشخيص حاملگي
-     در خواست آزمايشات معمولي حين حاملگي شامل کامل ادرار و کشت آن و آزمايش خون (BG.RH. HB.HCT.CBC.DIFF.FBS.VDRL.AB.HBSAG.HBSAB.BUN.CR ) در مورد بيماران RH منفي جهت تشخيص حساس بودن و در خواست انجام کومبس غير مستقيم، کشت وترشحات واژن وتيتراژ سرخجه
-     در خواست سونوگرافي به تعداد مجاز در حد تشخيص و سن حاملگي و بررسي وضعيت سلامت جنين ( در موارد غير حاملگي وضعيت IUD و مشکلات مربوطه)
-         گذاشتن IUD  و کليه مراقبتهاي قبل و بعد از آن
-         درمان واژينيتها با دارو هاي مجاز
-         درمان ماستيت پس از زايمان با آنتي بيوتيک و اقدامات درماني تا قبل از تشکيل آبسه و در مورد (آبسه به پزشک ارجاع شود.)
-         انجام کليه روشهاي مجاز تنظيم خانواده که از لحاظ وزارت بهداشت در حيطه وظايف ماما قرار گيرد.
-         ماماها مي توانند حاملگي هاي پر خطر را با مشارکت پزشک متخصص تحت نظر بگيرند.
-         تجويز داروهاي مجاز طبق ليست پيوست و برابر دستوالعملهاي موجود


 

بازگشت به صفحه اصلی