صفحه اصلی > مديريت درمان > امور تعرفه ها و ارزش هاي نسبي خدمات > درآمد كاركنان  

جهت دريافت دستورالعمل و ضمايم فايل زير را دانلود نماييد

   دانلود : دستورالعمل باز توزيع درآمد اختصاصي كاركنان           حجم فایل 3246 KB