صفحه اصلی > مديريت درمان > امور تعرفه ها و ارزش هاي نسبي خدمات > درآمد پزشكان 

جهت دريافت دستورالعمل بازتوزيع درآمد پزشكان فايل زير را دانلود نماييد

   دانلود : دستورالعمل بازتوزيع درآمد اختصاصي بيمارستان كارانه پزشكان           حجم فایل 2622 KB