صفحه اصلی > مديريت درمان > امور تعرفه ها و ارزش هاي نسبي خدمات > کتاب ارزشهاي نسبي 

جهت دریافت کتاب ارزش های نسبی فایل زیر را دانلود نمایید :

ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی *جدید*

ويرايش دوم كتاب ارزشهاي نسبي