صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد راديولوژي > فرم ثبت نام متقاضيان طرح راديولوژي 
فرم ثبت نام متقاضيان طرح رشته راديولوژي
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 كد ملي
 *
 تاريخ ثبت نام
 
 سن  *
 رشته تحصيلي
 *
 فارغ التحصيل از دانشگاه
 *
 وضعيت تاهل
 متاهل          مجرد
 آدرس محل سكونت
 
 متقاضي طرح در شهرستان با رعايت اولويت
 *
 شماره تلفن ثابت
 *
 شماره همراه
 *
 سهميه منطقه قبولي در كنكور
 منطقه 1 منطقه2  منطقه3دانشگاه آزاد
 آيا رتبه اول دانشگاه هستيد
 بلي           خير
 ايا پدر يا مادر شما داراي بيماري خاص هستند
بلي           خير
 متن درون تصوير را وارد نماييد
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*