جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

***ويرايش دوم دستورالعمل رسيدگي يكسان به اسناد بيمه اي جديد

جهت دريافت دستورالعمل هاي رسيدگي يكسان به اسناد بيمه اي فايل هاي زير را دانلود نماييد: جديد

دستورالعمل 2k

تجهيزات پزشكي

قراردادها

بستري

پاراكلينيك

نظارت


 

بازگشت به صفحه اصلی