شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد........... شعار سال 1395: غلبه بر ديابت
منو اصلی

جهت دريافت اطلاعات مربوط به مراقبت بحراني از نوزاد فايل هاي زير را دانلود نماييد:ژ

ACORN (دستورالعمل اجرايي)

نامه مراقبت بحراني

نامه دستيابي به هدف چهارم توسعه هزاره


 

بازگشت به صفحه اصلی