جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

جهت دريافت اطلاعات مربوط به مراقبت بحراني از نوزاد فايل هاي زير را دانلود نماييد:ژ

ACORN (دستورالعمل اجرايي)

نامه مراقبت بحراني

نامه دستيابي به هدف چهارم توسعه هزاره


 

بازگشت به صفحه اصلی