صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > امور دندانپزشكي  > آيين نامه ها و دستور العمل ها  

جهت دريافت دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوط به واحد دندانپزشكي فايل هاي ضميمه را دانلود نماييد :

   دانلود : شرايط نصب راديولوژي دندان           حجم فایل 81 KB
   دانلود : نحوه صدور پروانه مطب دندانپزشكي           حجم فایل 81 KB
   دانلود : شرايط كلي مطب هاي دندانپزشكي           حجم فایل 56 KB
   دانلود : اصلاحيه شورايعالي نظام پزشكي در خصوص مجوز فعاليت در شهر دوم           حجم فایل 556 KB
   دانلود : آيين نامه تاسيس درمانگاه دندانپزشكي           حجم فایل 2065 KB
   دانلود : كنترل عفونت در واحد هاي دندانپزشكي           حجم فایل 174 KB
   دانلود : ساماندهي خدمات دندانپزشكان متخصص           حجم فایل 1261 KB
   دانلود : آيين نامه تاسيس لابراتوار پروتز دندان           حجم فایل 460 KB
   دانلود : اصلاحيه تاسيس لابراتوار پروتز دندان           حجم فایل 164 KB
   دانلود : دوره هاي مورد تاييد پروتز دنداني           حجم فایل 2240 KB
   دانلود : نحوه محاسبه دوره هاي آموزشي لابراتوار پروتز           حجم فایل 995 KB
   دانلود : اشتغال به كار بهداران تجربي دندان           حجم فایل 864 KB