صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد صدور پروانه ها  > آيين نامه ها و دستور العمل ها 

آيين نامه ها و دستورالعمل ها

 

          آیین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی ایران       
اصلاحیه آیین نامه تاسیس سلامت کده طب سنتی
  آیین نامه تاسیس لابراتوآر و پروتز دندانی
آیین نامه تاسیس مراکز درمان سوء مصرف مواد
  آیین نامه تاسیس مرکز تزریقات و پانسمان
ابلاغیه در خصوص حذف پروانه های دائم و موقت
استفاده از آمبولانس برای موارد متفرقه
اصلاحیه شرایط تاسیس موسسین
شرح وظائف کاردان دندانپزشکی

ضوابط تاسیس موسسات و مراکز پزشکی در بخش خصوصی

توسط افراد حقیقی یا حقوقی

 آئین نامه تاسیس دفاتر کار ارزیابی شنوایی

  آئين نامه تاسيبس بيمارستان

 آئین نامه تاسیس دفاتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

آئين نامه مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت

آئينامه تاسيس مراكز تخصصي درمان ناباروري

   آئيننامه تاسيس راديولوژي و مركز تصوير برداري

   آئيننامه تاسيس مركز جراحي محدود

آگهي صدور الكترونيكي صدور پروانه هاي موسسات پزشكي

    آیین نامه پزشکی هسته ای

     آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی

آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

  آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی داخلی

  آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی دیابت

     آیین نامه تأسیس درمانگاه چند تخصصی درد

آیین نامه تأسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان

    آیین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

     آیین نامه تأسیس درمانگاه غیر تهاجمی قلب و عروق

     آیین نامه تأسیس درمانگاه ها

  آيين نامه تاسيس دفاتر كار تغذيه و رژيم درماني

آیین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی

    آیین نامه تاسیس سلامت کده طب سنتی 95-7-12

     آیین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی

   آیین نامه تأسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل

آیین نامه تأسیس مراکز ارتوپد فنی

   آیین نامه تأسیس مراکز فیزیوتراپی

    آیین نامه تأسیس مرکز جامع توانبخشی

  آیین نامه تأسیس مرکز درمان با اکسیژن هایپربار

   آیین نامه تأسیس مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

   آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری

     آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی

    آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 13950504

  آیین نامه تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب

     آیین نامه سلامتکده طب سنتی

   آیین نامه لغو پروانه تاسیس موسسات پزشکی که بدون کسب مجوز تعطیل بوده

     ارسال درخواست متقاضیان

     اصلاح ضوابط آئین نامه ها

    پروانه بهره برداری و مسئول فنی

     درمانگاه ژنتیک

دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی

  دستورالعمل اجرایی تأسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

  دستورالعمل تهیه وارسال نقشه های مراکزدرمانی به وزارت

  دستورالعمل زمین و نقشه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

  دستورالعمل نحوه تهیه و قالب ارسال اسناد و مدارک فنی(مطالعات، محاسبات و نقشه ها)

مراکزدرمانی و بيمارستانی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی

به همراه فرايند بررسی نقشه های مربوطه

  راهنماي الكترونيكي درخواست موافقت اصولي

    راهنماي پيگيري درخواست صدور الكترونيكي پروانه ها

   راهنمای ثبت موافقت اصولی های صادر شده قبلی (خارج از سامانه)

   راهنماي ثبت نام الكترونيكي صدور پروانه ها ويژه متقاضيان

    راهنماي صدورالكترونيكي صدورپروانه ها

  شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی

  شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان

   شرح وظایف مسئول فنی مراکز پیراپزشکی

  شرح وظایف موسس موسسات سرپائی و بستری