صفحه اصلی > دفتر امور پرستاري  > ثبت نام پرستاران طرحي 
فرم ثبت نام متقاضيان طرح رشته پرستاري
نام : *
نام خانوادگی : *
رشته تحصيلي:
**
دانشگاه محل تحصيل:
*
وضعيت تاهل:
متاهل مجرد
تاریخ ثبت نام
منطقه قبولي در كنكور :
**
آيا رتبه اول دانشگاه دولتي هستيد؟
بلي خير
تلفن تماس:
شهر محل سكونت:
نام سه شهري كه
به ترتيب اولويت متقاضي گذراندن
طرح در آنجا هستيد.
(فقط شهر هاي استان همدان )