صفحه اصلی > دفتر امور پرستاري  > مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل 

فیلم مربوط به مراقبت پرستاری در منزل  *جدید*

آيين نامه تاسيس مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل

 

ليست مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل

نام دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

ردیف

نام مرکز

نام موسس

وضعیت فعالیت کنونی (  فعال / غیر فعال)

شهر محل فعالیت

تلفن مرکز

تلفن همراه

1

بوعلی

خانم بطحائی

فعال

همدان

38250115

09182080115

2

سجاد

آقای عباس صداقت خواه

فعال

همدان

38243245

09188128018

3

کوثر

آقای علی دیاری

فعال

همدان

38229424

 

4

شفا

آقای وحید رستمی

فعال

ملایر

 

09183515094

5

بهنام

آقای شاپور احمدی

فعال

ملاير

32252009

09183511092

6

فاضل

خانم فاطمه عباسی

فعال

ملاير

32250204

09188525972

7

سرای الیتام

آقای اسلامعلی مولوی

فعال

همدان

 

09187052050

8

پیام آوران سلامت

رقیه والایی

فعال

همدان

 38219445

09188101432

9

مهر

خانم رویا حشمتیان

غیر فعال

اسدآباد

 

09183148259

10

مهر

خانم سیما بیات

غیر فعال

تویسرکان

 

09126099751

11

افشاری

آقای علی افشاری

غیر فعال

همدان

 

09188138356