به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦

آيين نامه تاسيس مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل

 

ليست مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل

 

 

نام دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

ردیف

نام مرکز

نام موسس

وضعیت فعالیت

تلفن مرکز

شهر محل فعالیت

سال تاسیس

شماره مجوز

تلفن همراه

1

بوعلی

خانم بطهائی

فعال

38250115

همدان

8/4/93

851/33/16/پ/د

09182080115

2

سجاد

آقایعباس صداقت خواه

فعال

38243245

همدان

1/12/85

1155/33/16/پ

09188128018

3

کوثر

آقای علی دیاری

فعال

38229424

همدان

12/8/83

29735/پ/21138/8/س

 

4

شفا

آقای وحید رستمی

فعال

 

ملایر

19/10/85

31568/پ/24177/8/س

09183515094

5

بهنام

آقای شاپور احمدی

فعال

32252009

ملاير

24/3/88

405758/5628/8/س

09183511092

6

فاضل

خانم فاطمه عباسی

فعال

32250204

ملاير

24/12/91

580/33/16/پ

09188525972

7

سرای الیتام

آقای اسلامعلی مولوی

فعال

 

همدان

18/7/89

406404/14685/8/س

09187052050

8

مهر

خانم رویا حشمتیان

غیر فعال

 

اسدآباد

25/3/88

405703/5696/8/س

09183148259

9

مهر

خانم سیما بیات

فعال

 

تویسرکان

8/10/87

405393/10206/8/س

09126099751

10

افشاری

آقای علی افشاری

فعال

 

همدان

22/10/89

36/33/16/پ

09188138356

 

 

 

 

پوستر مراقبت پرستاري در منزل


 

بازگشت به صفحه اصلی