صفحه اصلی > مدیریت تجهيزات پزشكي  > دریافت فایل > راهنمای کاربری تجهیزات پزشکی 

راهنمای کاربری و نگهداری دستگاه امحاء زباله سازگر

راهنماي كاربري مانيتور علائم حياتي بيمار شركت پويندگان راه سعادت

راهنماي كاربري ونتيلاتور  BENNETT مدل هاي 740 و 760 

راهنمای کاربری الکتروشوک ZOLL Mseries

راهنمای کاربری الکتروکاردیوگراف Dena

راهنمای کاربری پالس اکسیمتری Oximax

راهنمای کاربری همودیالیز Fresenius مدل 5008

راهنمای کاربری مانیتور صاایران مدل SINA5

راهنماي كاربري ونتيلاتور پرتابل Uni-Vent سری 700 مدل 73X

راهنماي كاربري ونتيلاتور MEK مدل [MV2000[SU:M فارسی

راهنماي كاربري ونتيلاتور MEK مدل [MV2000[SU:M

راهنمای کاربری ونتیلاتور MEK مدل MV2000 فارسی

راهنمای کاربری ونتیلاتور MEK مدل MV2000

راهنمای کاربری ونتیلاتور MEK مدل (MV2500(2000touch

راهنمای کاربری چراغ سیالتیک Surgiris مدل های  SU 6002:X1,X2,X3

راهنمای کاربری پمپ انسولین DANA

دستورالعمل کاربری و نگهداری اتوکلاو رومیزی (ابلاغی از طرف اداره کل)

دستورالعمل کاربری و نگهداری الکتروکوتر (ابلاغی از طرف اداره کل)

راهنمای کاربری فیکو عالی پیام مدل مروارید

راهنمای کاربری پمپ سرم JMS مدل OT-701

راهنمای کاربری پمپ سرنگ JMS مدل SP-500

راهنمای کاربری پمپ اینفیوژن JMS مدل SP-510

راهنمای کاربری ونتیلاتورDrager مدل Fabius plus sw3.n