صفحه اصلی > مديريت درمان > سلامت کودکان و نوزادان 

مسئول مربوطه:

سركار خانم سوري-طبقه اول معاونت درمان-اتاق 102

 

سطح بندي خدمات

كودكان 1 تا 59 ماهه

نوزادان و NICU

نوجوانان 

تغذيه با شير مادر