مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨

به منظوردانلود فرم هاي آموزشي كليك كنيد

   دانلود : فرم ٢٦ خام           حجم فایل 35 KB
   دانلود : نياز سنجي آموزشي           حجم فایل 96 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی