صفحه اصلی > واحد ها > کلینیکها > سلامتکده بدیع الحکما 

سلامتکده بدیع الحکما

 

آدرس: میدان بیمه، جاده دره مرادبیگ، روبروی گل باغ فدک