صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > برنامه ترویج زایمان طبیعی 

 

برنامه ترویج زایمان طبیعی /کلاسهای آمادگی برای زایمان مادران باردار :

-بهینه سازی بلوک های زایمانی  و کلاسهای زایمان فیزیولوژیک

 -توانمند سازی مادران در کلاسها و ارائه دهندگان خدمت شامل ماماها و زنان

-پیگیری آمار زایمان و سزارین و انجام پایش های ماهانه فصلی، سالانه و پیگیری مشکلات موجود در این زمینه

فیدبک به واحدها و وزارت متبوع- جداول  رابسون و غیره

-      برگزاری کمیته های ترویج زایمان طبیعی دانشگاه، پیگیری و کمیته های ترویج بیمارستانی و تجزیه وتحلیل کمیته های مذکور و تشکیل جلسات لازم

-      پیگیری مطالب و موضوعات مطرح شده در کلاسهای زایمان  فیزلوژیک مادران- بررسی آمار و اطلاعات

-       فرهنگ سازی ترویج زایمان طبیعی برگزاری نشست ها  همایش ها جشنواره ، نمایشگاه ها ،  تهیه مستند و فیلم و کلیپ و تهیه پوسترها ، پمفلت  و مواد آموزشی انتخاب  بیمارستانهای  برتر و....

-       آمارسزارین ،زایمان طبیعی وزایمان بی درد دارویی و غیر دارویی 

-       پیگیری بهینه سازی فضا وتجهیزات ال دی آر-خوشایند سازی فضاها تکریم مادر باردار

-       تبلیغات وفرهنگ سازی ترویج  زایمان طبیعی

-       پایش بیمارستانهای دوستدار مادر   

-         جمع بندی آمار زایمانهای بیمارستانهای تحت پوشش و تعیین شاخصهای دانشگاهی در خصوص آمار زایمان