صفحه اصلی > مديريت درمان > امور مامايي > بيمارستانهاي دوستدار مادر 

بيمارستانهاي دوستدار مادر

بیمارستانهای دوستدار مادر که قدمتی 15 ساله دارند برای اولین باردر کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده که هدف آن بهبود کیفیت  مراقبت های  زایمان طبیعی ،کاهش هزینه ها و توجه به حقوق مادر و نوزاد است  .

 ازنیمه سال 1381 به منظور تامین ،  حفظ   و ارتقای سلامت مادران وبهبود شرایط زایمانی ،ترویج زایمان طبیعی و ایجاد بیمارستانهای دوستدار مادر در سرلوحه برنامه های وزارت بهداشت قرار گرفت  در این طرح احداث  بیمارستانهای جدید مدنظر نیست بلکه اصلاح گردش کارهاو تغییر محتوای ارائه خدمات و اصول حاکم بر آن در بخش های موجود زایمان و مامائی بیمارستانها مورد نظر می باشد

 در این راستا از سال 86 توسط اداره سلامت مادران وزارت بهداشت اقداماتی نظیرتدوین گایدلاینهای علمی(راهنماهای بالینی)به منظور1((-بهبود کیفیت خدمات و افزایش اثر بخشی و 2 - کاهش هزینه های خدمات و اجتناب از گران شدن غیر ضروری خدمات که پوشش آنها را تحت الشعاع قرار می دهد))،برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین زنان و ماماها،تشکیل هسته آموزشی و اعتبار برای خرید تخت های پیشرفته زایمانی صورت گرفته است طبق برنامه وزارت بهداشت  کلیه مراکز آموزی ودرمانی ،دولتی و غیر دولتی سراسر کشور  بایستی اقدامات مورد نیاز بیمارستانهای دوستدار مادر را مهیا نمایند و این بیمارستان ها ملزم به رعایت  ده اقدام  بیمارستانهای دوستدار مادر بوده تا بتوانند لوح بیمارستان دوستدار مادر را دریافت نمایند.ضمنا" لوح مذکور در نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانها  منظور شده و بخش زایمان مانند بخش اورژانس پایش و ارزشیابی خواهند شد .

بیمارستانهای دوستدار مادرعلاوه بررعایت اقدامات دهگانه برای کلیه مادران مراجعه کننده   موارد ذیل رانیز بایستی رعایت نمایند:

الف-  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه با تاکید بر هدف گذاری کمی برای بهبود شاخص ها .

ب- استمرار برنامه و تغییر درشاخص هایی نظیر سزارین- میزان مداخلات طبی ضروری- اپیزیاتومی-القای زایمان- تقویت دردهای زایمان وکاهش میزان سزارین.

اقدامات دهگانه بیمارستانهای دوستدار مادر

1-    ارائه مراقبتهای معمول دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت و شواهد علمی موجود و کتب معتبر

2- امکان ارائه خدمات مراقبتی و پاراکلینیکی در فوريت هاي مامايي

3 - ايجاد دسترسي به خدمات تخصصي  مامايي، ارتباط با سطوح بالاتر و پائین تر بیمارستانی و سطوح خارج بیمارستانی

4 -  زایمان فیزیولوژیک با روشهای کاهش درد

5 -آموزش به كاركنان در مورد روش هاي زايمان بي درد دارويي و کاهش درد غير دارويي

6 - حذف مداخلات غیر ضروری روتین

7 - ارايه خدمات با توجه به باورها و ارزش هاي مذهبي مادرو رعایت حریم خصوصی  مادر

8 -حضور همراه آموزش دیده

9 - کلاسهای آمادگی برای زایمان

10 -  اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدارکودک