شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
بدینوسیله به اطلاع پزشکان عمومی فارغ التحصیل می رساند دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت تکمیل پزشکان اورژانس در بیمارستانهای دانشگاهی از بین متقاضیان با الویت در بیمارستان فرشچیان سینا در همدان-و بیمارستانهای بهار-فامنین-تویسرکان-رزن-نهاوند-ملایر و کبودراهنگ بصورت قرارداد ساعتی پزشک عمومی جذب می نماید .جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08132531290 (خانم دکتر فتوت)تماس حاصل نمایید.روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
منو اصلی

از سال 1365معاونت درمان سازمان منطقه اي بهداشت و درمان تشكيل گردید و اداره نظارت بر درمان نيز زير نظر همين معاونت فعاليت داشت،در سال 1374 سازمان مذكور با دانشگاه علوم پزشكي همدان ادغام و معاونت درمان نيز به نام معاونت درمان و دارو يكي از معاونت هاي اين دانشگاه گرديد .در سال 1385 نيز مديريت غذا و دارو از اين معاونت جدا و به صورت  معاونت مستقلي از دانشگاه شد. هم اکنون حوزه معاونت درمان يكي از 7 معاونت دانشگاه علوم پزشكي مي باشد كه بمنظور ارتقاء كيفيت خدمات درماني در سطح استان فعاليت مي نمايد و شامل  ادارات نظارت بر درمان ،مدیریت درمان ، دفترامور پرستاري ،اداره تجهيزات پزشكي ،آزمايشگاه مركزي و رفرانس، مركز متادون تراپي و مركز ديابت مي باشد.

خط مشي كيفيت معاونت درمان

رسالت معاونت درمان

معرفی معاون درمان

واحد های زیر مجموعه معاونت درمان شامل موارد زیر می باشد:

 

اعتبار بخشي بيمارستانها:اين واحد مسئول انجام اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان مي باشد. اعتبار بخشي در 38 محور ذيل و بر اساس استاندارد هاي مربوطه انجام مي شود :مديريت و رهبري ، حقوق گيرنده خدمت ، بخش اورژانس ، بخش جراحي ، بيهوشي و اتاق عمل ، شيمي درماني ، بلوك زايمان ، بخش كودكان ، بخش روانپزشكي ، بخش تصوير برداري ، آزمايشگاه ، انتقال خوان ، بخش فيزيوتراپي ، واحد كنترل عفونت ، بخش آنژيوگرافي ، بخش داخلي ، بخش دياليز ، واحد مديريت پرستاري ، بخش مديريت دارويي ، واحد بهبود كيفيت ، واحد فناوري اطلاعات ، واحد مدارك پزشكي ، واحد مهندسي پزشكي ، واحد مديريت منابع انساني ، واحد مديريت دفع پسماند، واحد بهداشت محيط ، واحد بهداشت حرفه اي ، واحد تداركات ، ساختمان ، واحد تاسيسات ، آتش نشاني ، واحد رختشويخانه ، بخش خدمات ، استريليزلسيون مركز ، واحد تغذيه و كميته هاي بيمارستاني .

- نظارت بر مراكز درماني :نظارت به كليه مطب هاي پزشكي و دندانپزشكي ، دفاتر كار ، درمانگاهها ، مراكز جراحي محدود ، مراكز پرتو نگاري و ساير موسسات پزشكي بر عهده اين واحد ميباشد .

- امور مامايي :اين واحد وظيفه نظارت بر امور مامايي بيمارستانها و تامين نيرو جهت اين مراكز همچنين نظارت و پيگيري تخلفات در امور مامايي در بخش خصوصي را به عهده دارد .

- صدور پروانه ها :انجام مكاتبات لازم جهت دريافت پروانه تاسيس كليه موسسات پزشكي شامل بيمارستان ، درمانگاه ، مركز جراحي محدود ، مراكز توانبخشي ، مشاوره و خدمات پرستاري پرستاري ،‌فيزيوتراپي و ..... صدور پروانه مسئول فني جهت موسسات پزشكي تشكيل كميسيون ماده 20 ، پروانه دائم پزشكي  تمديد كليه پروانه هاي ياد شده و همچنين صدور مجوز تزريقات و پانسمان ، بهداشت كاران و لابراتوار هاي دندان در اين واحد انجام ميگيرد

-حاكميت باليني:  استقرار حاكميت باليني در كليه بيمارستانهاي استان و انجام همكاهنگي ها و راهنمايي هاي لازم

واحد رسيدگي به شكايات: رسيدگي به شكايات در نحوه درمان در بيمارستانهاي دانشگاهي- رسيدگي به شكايات در خصوص وجوه حارج از تعرفه- پيگيري نامه هاي مردمي و نامه هاي رياست جمهوري- تشكيل كميته رسيدگي به خطاهاي پزشكي

- كميسيون پزشكي :جهت تائيد مرخصي هاي بيشتر از 21 روز و از كار افتادگي و .... كميسيون هاي چشم پزشكي قلب و عروق جراحيENT - اعصاب و روان داخلي با حضور پزشكان معتمد دانشگاهي تشكيل ميگردد .

-واحد بيماریهای خاص: رسيدگي به امور بيماران تالاسمي ، هموفيلي ، نارسايي مزمن كليه ،    MS  و پيوند كليه و صدورمعرفي نامه جهت بيماران و پيگيري جهت درمان ايشان- نظارت بر بخشهاي تالاسمي ، دياليز و هموفيلي

-واحد اقتصاد بر درمان:دريافت رديفهاي اعتباري 129086 و ماده 92 ( حوادث ترافيكي ) از وزارت متبوع

اداره تجهيزات پزشكي : -نظارت بر تجهيزات پزشكي بيمارستان ها- خريد تجهيزات پزشكي از محل بودجه بهبود استاندارد- شناسنامه تجهيزات پزشكي مراكز درماني- كارشناسي خريد تجهيزات پزشكي

دفتر پرستاري:- نظارت بر بيمارستانها- تامين نيروي انساني مورد نياز- آموزش به پرسنل مرتبط

- ارتقاء سلامت در طي چهارال گذشته تعداد 514 نفرنيروي  پرستاري طرحي تامين و توزيع شده است

مراكز متادون تراپي

-  راه اندازي چهار مركز متادون تراپي دولتي

- ارائه خدمات متادون تراپي به بيش از هفتصد نفر معتاد تزريقي و HIV+

- صدور مجوز 50 مركز متادون تراپي خصوصي

- برگزاري سمينارهاي آموزشي جهت پزشكان و پرستاران .....استان مراكز

- راه اندازي يك مركز متادون تراپي وه بانوان

- اعزام پزشكان جهت سپري نمودن دوره MMT

 - راه اندازي مركز متادون تراپي ويژه افراد ترخيص شده از زندان

مركز ديابت :- پذيرش بيماران از سطوح 1 و 2 - ارائه خدمات آموزشي- ارائه خدمات درماني - ارائه مشاوره هاي تخصصي

- ارائه رژيم  غذايي به بيماران - برگزاري دوره هاي آموزشي منظم جهت بيماران - برگزاري درمانگاههاي تخصصي ارتوپدي قلب ، نفرولوژي و داخلي

آزمايشگاه رفرانس و مركزي - پذيرش بيماران در آزمايشگاه رفرانس روزانه يكصد نفر- ارائه خدمات آزمايشگاهي تخصصي به بيماران

- تشكيل شبكه آموزشي علوم آزمايشگاهي- نياز سنجي آموزش جهت پرسنل آزمايشگاه- برگزاري كميسيون ماده 20

- صدور پروانه هاي تاسيس و مسئول فني آزمايشگاه- نظارت بر آزمايشكاههاي استان

شماره تلفن هاي معاونت درمان

آدرس پست الكترونيك :  darman@umsha.ac.ir


 

بازگشت به صفحه اصلی