صفحه اصلی > دفتر امور پرستاري  > فيلم آموزشي جراحي ايمن  

فايل هاي زير را دانلود نماييد

   دانلود : How NOT to do the WHO Surgical Checklist.rar           حجم فایل 19107 KB
   دانلود : How to use surgical safety checklist.rar           حجم فایل 27876 KB