شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد........... شعار سال 1395: غلبه بر ديابت
منو اصلی

تعدادي از تجربيات بيمارستانها در زمينه ايمني بيمار به شرح زير ارائه مي گردد :

   دانلود : بيمارستان آيت الله بهاري           حجم فایل 31 KB
   دانلود : بيمارستان آتيه           حجم فایل 41 KB
   دانلود : بيمارستان بعثت           حجم فایل 180 KB
   دانلود : ٩ راه حل ايمني بيمار           حجم فایل 344 KB
   دانلود : مركزآموزشيو درماني شهيد بهشتي           حجم فایل 291 KB
   دانلود : مركز آموزشي و درماني فاطميه           حجم فایل 62 KB
   دانلود : بيمارستان امام حسين (ع) شهرستان ملاير           حجم فایل 402 KB
   دانلود : فرم ارزيابي تكميل چك ليست جراحي ايمن           حجم فایل 130 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی