صفحه اصلی > مديريت درمان > برنامه پزشك خانواده  

 

سامانه خدمات سلامت ايرانيان جهت ثبت نام خانوار ها و پزشكان در برنامه پزشك خانواده

جهت دريافت دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري نسخه 14فايل زير را دانلود نماييد

 

   دانلود : دستورالعمل نسخه 14برنامه پزشک خانواده           حجم فایل 2120 KB
   دانلود : فرایند ومسیرحرکت بیمار مطابق آیین نامه02 دربیمارستان ( سطوح 2و3) در زمان اجراي كامل برنامه           حجم فایل 113 KB
   دانلود : فرایند ومسیرحرکت بیمار مطابق آیین نامه02 دربیمارستان ( سطوح 2و3) در دوره گذر سه ماهه           حجم فایل 114 KB
   دانلود : شيوه نامه اجرايي سطح ٢و ٣(جديد)           حجم فایل 3274 KB
   دانلود : پمفلت آموزشي پزشك خانواده براي بيمارستانها           حجم فایل 213 KB
   دانلود : تعريف پزشك خانواده و نظام ارجاع           حجم فایل 34 KB
   دانلود : دستورالعمل پزشك خانواده           حجم فایل 328 KB
   دانلود : فرم ارجاع           حجم فایل 42 KB
   دانلود : شيوه نامه اجرايي سطح 2 و3           حجم فایل 260 KB
   دانلود : متن كتاب پزشك خانواده           حجم فایل 412 KB
   دانلود : پزشك خانواده           حجم فایل 6961 KB