صفحه اصلی > مديريت درمان > تعالي خدمات باليني  > مميزي باليني 

http://www.nice.org.uk

جهت دريافت الگوي مميزي باليني ، نمونه هاي انجام شده و فرمت تدوين مميزي باليني فايل هاي زير را دانلود نماييد.

   دانلود : اسلاید های آموزشی ممیزی بالینی           حجم فایل 1088 KB
   دانلود : نمونه مميزي باليني           حجم فایل 119 KB
   دانلود : فرم گزارش نمونه ممیزی بالینی           حجم فایل 112 KB
   دانلود : مميزي بهبود استاندارد هاي پانسمان در بخش آي سي يو سوختگي           حجم فایل 288 KB
   دانلود : مميزي تحويل بيمار در بخش گوش و حلق و بيني           حجم فایل 256 KB
   دانلود : مميزي مراقبت هاي فشار خون و پره اكلامپسي در دوران بارداري           حجم فایل 328 KB