ثبت خطا
  همكار محترم ، لطفاً با ثبت خطاهايي كه در طول شيفت كاري اتفاق مي افتد ، سيستم را در جلوگيري از بروز مجدد آن ، ياري فرمائيد .
بيمارستان
 
 تكميل كننده فرم
 مسئول و كارشناس ايمني            كادر پزشكي         كادر پرستاري         كادر پاراكلينيك           ساير كاركنان
نوع خطا
     دارويي                       غير دارويي
شرح خطا
 **
دليل وقوع خطا
 **
 نكات آموزشي حاصل از خطا و راهكار جلوگيري از وقوع مجدد

 **
   

               آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه اول و دوم
                                   تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                       تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.                             

بازگشت به صفحه اصلی