صفحه اصلی > چارت سازماني 


دكتر محمد رضا عباديان
معاون درمان

 

دكتر علي گودرزي
مديریت نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

پرويز نيكشمار
كارشناس نظارت بر پزشكان متخصص

دکتر محمد کریمی
كارشناس رسيدگي به شكايات

اعظم عليشيرزاده
كارشناس مسئول امور مامايي


فيروزه گودرزي
كارشناس امور مامايي


داود بختياري
كارشناس مسئول اعتباربخشي

مريم سرایی
كارشناس نظارت بر مراكز توانبخشي

دكتر روناك قاسمي
کارشناس دندانپزشکی
كارشناس نظارت بر امور دندانپزشكي


فرح عابري منصور
كارشناس صدور پروانه ها

ناهيد باخدا
کارشناس صدور پروانه ها

دكتر نفيسه فتوت
كارشناس نظارت بر مطب پزشكان عمومي

ت رجبلو
کارشناس نظارت بر مراکز متادون تراپی

سوده ترابیان
کارشناس تغذیه
كارشناس نظارت بر دفاتر كار تغذيه

محمد احمدي آذين
كارشناس نظارت بر مراكز راديولوژي


مهندس حيدري
كارشناس نظارت بر بهداشت محيط بيمارستانها

 


فاطمه شيراني
مدیر اداره پرستاري

لعيا بيات
کارشناس دفتر پرستاری
كارشناس دفتر پرستاري

خاطره صالح خو
کارشناس دفتر پرستاری
كارشناس دفتر پرستاري

فرشته زارعي
كارشناس دفتر پرستاري


یلدا طاهرانوریان
کارشناس دفتر پرستاری
کارشناس

بهناز بیگلرخانی
کارشناس دفتر پرستاری
کارشناس

 


مهندس بهروز مراد حاصل
مدیر تجهیزات پزشکی


مهندس فریبا اسماعیلی محمدی
کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس بهاره آزادیان
کارشناس تجهیزات پزشکی

 

دکتر حسن داوری
مدیر درمان
مدیریت امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی

 

زهرا کرمی
اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد

 

ابراهيم دانشيار
آزمایشگاه مرجع سلامت و مدیریت امور آزمایشگاه ها

 


دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی
مدیریت طب سنتی و مکمل

 

ملک حسین خانقلی
مسئول دفتر معاون درمان

 

رمضان شمس والا
مدیریت امور عمومی

 

دكتر روناك قاسمي
کارشناس دندانپزشکی
امور دندانپزشکی