ثبت خطا
همكار محترم ، لطفاً با ثبت خطاهايي كه در طول شيفت كاري اتفاق مي افتد ، سيستم را در جلوگيري از بروز مجدد آن ، ياري فرمائيد .
بيمارستان
تكميل كننده فرم
مسئول و كارشناس ايمني كادر پزشكي كادر پرستاري كادر پاراكلينيك ساير كاركنان
نوع خطا
دارويي غير دارويي
شرح خطا
**
دليل وقوع خطا
**
نكات آموزشي حاصل از خطا و راهكار جلوگيري از وقوع مجدد

**

               آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه اول و دوم
                                   تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                       تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.                             

بازگشت به صفحه اصلی