صفحه اصلی > آموزش به بیمار > دیابت 

.

   دانلود : دیابت و گوارش           حجم فایل 188 KB
   دانلود : مراقبت از کلیه در دیابت           حجم فایل 19186 KB
   دانلود : رتینوپاتی دیابتی           حجم فایل 249 KB
   دانلود : دیابت و یائسگی           حجم فایل 19186 KB
   دانلود : دیابت و گوارش           حجم فایل 299 KB
   دانلود : دیابت و کودکان           حجم فایل 502 KB
   دانلود : دیابت و کلسترول بالا           حجم فایل 310 KB
   دانلود : دیابت و سفر           حجم فایل 502 KB
   دانلود : دیابت و سالمندی           حجم فایل 631 KB
   دانلود : دیابت و بهداشت دهان و دندان           حجم فایل 569 KB
   دانلود : درگیری اعصاب محیطی در دیابت           حجم فایل 475 KB
   دانلود : خودآموز تزریق انسولین           حجم فایل 569 KB
   دانلود : تغذیه در دیابت           حجم فایل 1383 KB
   دانلود : پای دیابتی           حجم فایل 775 KB
   دانلود : بیماریهای قلبی عروقی و دیابت           حجم فایل 492 KB
   دانلود : آموزش دیابت نوع یک           حجم فایل 775 KB
   دانلود : آموزش دیابت نوع دو           حجم فایل 288 KB