صفحه اصلی > معاونت 

 

 

کارنامه سوابق آموزشی ،پژوهشی واجرایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

اطلاعات شخصی:

نام :ابراهیم                     نام خانوادگی:جلیلی

آدرس پست الکترونیکی: Jalili@gmail.com

سوابق تحصیلی:

الف-تحصیلات

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

شهر

کشور

تاریخ فراغت ازتحصیل

پرستاری

کاردانی

دع پ تهران

تهران

ایران

1369

پزشکی عمومی

دکتری حرفه ای

دع پ همدان

همدان

ایران

1377

MPHمدیریت بحران وبلایاوحوادث غیرمترقبه

کارشناسی ارشد

دع پ تهران

تهران

ایران

1390

طب اورژانس

بوردتخصصی

دع پ تهران

تهران

ایران

1393

ب:پایان نامه های نوشته شده دردوران تحصیل:

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیل

نام استاد یا اساتید راهنما

بررسی شیوع تومورمننژیومای مغزومطالعه آن درمحل های مختلف جمجمه درمدت 5سال

دکتری حرفه ای

آقای دکترفرزین هاشمیان

تحلیل رفتارمدیران اجرایی دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به حوادث غیرمترقبه براساس تئوری رفتاربرنامه ریزی شده((TPB

گواهی عالی بهداشت عمومیmph(مدیریت بحران وبلایاوحوادث غیرمترقبه)

دکترعلی اردلان

مقایسه تاثیردوروش آموزش حضوری وآموزش غیرحضوری دریادگیری مفاهیم اولیه اداره بیمارمولتیپل ترومادربین کارورزان بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)ودکتر شریعتی

تخصص

دکترشروین فرهمند

دکترشهرام باقری حریری

ج: سوابق اجرایی:

پست های اجرائی        

مدت

مکان فعالیت

سمت

1393-1396

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

1393

دانشگاه علوم پزشکی همدان

متخصص طب اورژانس

1384-1390

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مدیر برنامه ریزی منابع و بودجه دانشگاه

1383-1384

دانشگاه همدان-بیمارستان مباشر کاشانی

مدیر بیمارستان شهید مباشر کاشانی

1382-1389

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه همدان

1380-1389

دانشگاه علوم پزشکی همدان

سرپرست ارزشیابی بیمارستان ها و موسسات درمانی

1379-1384

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دبیر کمیته ساماندهی اورژانس بیمارستانی

1377-1384

دانشگاه علوم پزشکی همدان

پزشک عمومی اورژانس

1369-1377

دانشگاه علوم پزشکی همدان

پرستار


عضویت در کمیته ها و شوراهای دانشگاه علوم پزشکی

ردیف

عنوان/سمت

مکان فعالیت

صادرکننده ابلاغ

شروع

1

پزشک معتمد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

5/10/80

2

سرپرست اجرائی ستاد هدایت و اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

2/11/81

3

عضو و مسئول هماهنگی گروه کارشناسی ساماندهی اورژانس بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

19/5/81

4

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

10/10/82

5

نماینده معاونت درمان در خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان 380 تختخوابی بعثت

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

24/4/82

6

سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

19/7/82

7

نماینده حوزه درمان در بیمارستان توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

22/9/82

8

عضو کمیته فرعی اجرایی طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی مباشر کاشانی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

6/10/83

9

مسئول هماهنگی امور مربوط به افتتاح و راه اندازی مرکز آموزش درمانی 380تختخوابی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

17/12/83

10

دبیر کمیته فنی تخصصی معاونت درمان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

13/4/83

11

نماینده معاونت درمان و کارشناس ارزشیابی مدیریت بیمارستان ها

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

8/5/83

12

مدیرمرکزآموزشی درمانی شهیدمباشرکاشانی

بیمارستان مباشرکاشانی

رئیس مرکزآموزشی درمانی مباشرکاشانی

16/9/83

13

عضوعلی البدل اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستان همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

28/9/83

14

عضو کمیته تخصصی نظرسنجی و پژوهش بر مشتری دانشگاه در حوزه ستادی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

11/10/84

15

عضو هیئت ممیزه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی

5/10/84

16

کارشناس خبره و عضو کمیته فنی بازرگانی در امر تجهیز بخش آشپزخانه و سلف سرویس بیمارستان بعثت

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

16/12/84

17

کارشناس خبره و عضو کمیته فنی بازرگانی در امر تجهیز بخش csr بیمارستان آموزش درمانی بعثت

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

24/12/84

18

کارشناس ارزشیابی مدیریت بیمارستانی و نماینده معاونت درمان در واحد ارزشیابی بیمارستان ها

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

11/2/84

19

مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

28/7/84

20

مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

28/7/84

21

تفویض  اختیار حوزه پشتیبانی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

10/8/84

22

عضو کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

2/8/84

23

عضو کمیته های تخصصی بهداشت و درمان آموزش و تحقیقات و عمرانی دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

9/8/84

24

مسئول کارگروه بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان پایلوت

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

21/1/85

25

کارشناس بازرگانی خرید دستگاه های سی تی اسکن مرکز بعثت

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

24/12/85

26

کارشناس فنی-بازرگانی خرید دستگاه های ونتیلاتور دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

24/12/85

27

بازرس ویژه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

6/4/85

28

عضو کمیته راهبردی ایزو

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

29/5/85

29

عضو کمیته فنی بازرگانی خرید سی تی  اسکن بیمارستان اکباتان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

21/1/86

30

عضو کمیته بازنگری و تصویب تشکیلات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی

27/1/86

31

عضو کمیته فنی- اجرایی امور املاک و اراضی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

2/11/86

32

عضو هسته گزینش دانشگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت

23/11/86

33

عضو کمیته تحقیق و توسعه حوزه پشتیبانی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

6/2/86

34

عضو اصلی کمیته فنی بازرگانی تجهیزات بیمارستان 96 تختخوابی زنان و کودکان ملایر و 64 تختخوابی اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

1/3/86

35

دبیر کمیته اصلاح ساختاراقتصادی و مدیریتی بیمارستان ها

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

16/3/86

36

عضو شورای امور ایثارگران دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

31/3/86

37

عضو کمیسیون مناقصه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی

21/4/86

38

کمیته اجرایی پروژه s5

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

30/10/87

39

عضو کمیته تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت مادران و کودکان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

12/11/87

40

عضو هسته گزینش دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت

23/11/87

41

عضو هیات مدیره مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

27/12/87

42

عضو کمیته احیای نوزادان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون درمان دانشگاه

30/12/87

43

عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی

2/2/87

44

عضو کمیته راهبری تعالی سازمان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

3/7/87

45

کارشناس کمیته احیای نوزاد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

20/11/88

46

عضو هسته گزینش دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت

27/11/88

47

عضو کمیته اجرایی آموزشی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

22/2/88

48

عضو کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

11/6/88

49

عضو کار گروه باز خرید سنوات خدمت کارکنان دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

5/7/88

50

عضو کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس دانشگاه

25/8/88

51

عضو کمیته امنیت اطلاعات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

معاون پشتیبانی دانشگاه

11/11/89