صفحه اصلی > آموزش به بیمار . > چشم. 

.

   دانلود : مراقبت های بعد از جراحی گلو کوم( آب سیاه)           حجم فایل 319 KB
   دانلود : مراقبت از خود بعد از جراحی شبکیه           حجم فایل 363 KB
   دانلود : توصیه های قبل و بعد از عمل جراحی عیوب انکساری ( لازک، PRK ، لیزیک)           حجم فایل 312 KB
   دانلود : مراقبت های لازم در جراحی انسداد مجاري اشكي در بالغين           حجم فایل 339 KB
   دانلود : دستورالعمل استفاده از لنزهای تماسی نرم           حجم فایل 3685 KB
   دانلود : مراقبت های بعد از جراحی کاتاراکت( آب مروارید)           حجم فایل 339 KB
   دانلود : شالازیون           حجم فایل 401 KB
   دانلود : سندرم گریوز و مشکلات چشمی همراه آن           حجم فایل 7213 KB
   دانلود : آمبلیوپی یا تنبلی چشم چیست؟           حجم فایل 391 KB
   دانلود : در مورد پیوند قرنیه، چه می دانید؟           حجم فایل 7213 KB
   دانلود : افتادگی پلک یا پتوز چیست؟           حجم فایل 1429 KB