صفحه اصلی > آموزش به بیمار . > قلب و عروق. 

.

   دانلود : مراقبتهای بعد از جراحی قلب           حجم فایل 336 KB
   دانلود : فشارخون بالا           حجم فایل 422 KB
   دانلود : سکته قلبی           حجم فایل 491 KB
   دانلود : رژیم غذایی بیماران قلبی           حجم فایل 251 KB
   دانلود : تعویض دریچه قلب           حجم فایل 491 KB
   دانلود : ترمبوز ورید عمقی           حجم فایل 347 KB
   دانلود : پیس میکر چیست           حجم فایل 472 KB
   دانلود : بازتوانی بعد از حمله قلبی           حجم فایل 269 KB
   دانلود : آنژیوپلاستی عروق قلب           حجم فایل 472 KB
   دانلود : آنژین صدری           حجم فایل 355 KB