صفحه اصلی > آموزش به بیمار . > کودکان و نوزادان. 

.

   دانلود : همودیالیز           حجم فایل 368 KB
   دانلود : نقص مادرزادی قلب           حجم فایل 293 KB
   دانلود : مننژیت           حجم فایل 247 KB
   دانلود : مراقبت آغوشی از نوزاد نارس           حجم فایل 292 KB
   دانلود : کولیک           حجم فایل 330 KB
   دانلود : کلاب فوت           حجم فایل 292 KB
   دانلود : کودک مبتلا به اسهال و استفراغ           حجم فایل 313 KB
   دانلود : فیبروز کیستیک           حجم فایل 235 KB
   دانلود : فتق نافی           حجم فایل 261 KB
   دانلود : عوارض شیمی درمانی           حجم فایل 235 KB
   دانلود : عفونت ادراری           حجم فایل 254 KB
   دانلود : شیمی درمانی           حجم فایل 231 KB
   دانلود : شکاف لب و کام           حجم فایل 274 KB
   دانلود : سیلیاک           حجم فایل 231 KB
   دانلود : ختنه           حجم فایل 315 KB
   دانلود : تب           حجم فایل 295 KB
   دانلود : تالاسمی           حجم فایل 389 KB
   دانلود : پیس میکر در کودکان           حجم فایل 295 KB
   دانلود : بیماری هنوخ           حجم فایل 264 KB
   دانلود : بیماری ویلسون           حجم فایل 391 KB
   دانلود : آتلکتازی           حجم فایل 305 KB
   دانلود : ایدز در کودکان           حجم فایل 391 KB
   دانلود : اسهال و استفراغ           حجم فایل 313 KB