سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
فرارسيدن فصل بهار و نوروز 97 مبارك باد
  • ارزشيابي مراكز درماني
  • رسيدگي به شكايات مرتبط با تجهيزات پزشكي
  • امور مربوط به صنف تجهيزات پزشكي و صدور مجوز فعاليت
  • بازديد و نظارت و ارزيابي بيمارستانها ، مطب ها و صنوف تجهيزات پزشكي و سطح بندي آنها

 

بازگشت به صفحه اصلی

                      همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار ایت الله کاشانی -ساختمان شماره 2دانشگاه علوم پزشکی - طبقه چهارم -گروه تجهیزات پزشکی
تلفن :2517537-0811  نمابر : 2517538-0811
hamedan_med@umsha.ac.ir