پنج شنبه ٠٨ مرداد ١٣٩٤
تجربه هاي بيمارستان
مطالب آموزشي
منشور حقوق بيمار
پروتكل هاي موجود
ايمني بيمار
هموويژلانس
اثربخشي باليني
مميزي باليني
منشور حقوق کارکنان
جشنواره حاکمیت بالینی 92

قابل توجه مسئولين و هماهنگ كننده هاي محترم ايمني بيمار

- جهت دريافت فرمت powerpoint گزارش عملكرد ايمني بيمار فايل را دانلود نماييد: دانلود

-دوره بازآموزي ايمني بيمار در مورخ 30/2/94 در محل سالن كنفرانس آزمايشگاه رفرانس برگزار گرديد مقرر شد:

1)كليه بيمارستانها با تاكيد مجدد اهميت ثبت خطاهاي پزشكي در بيمارستان، نسبت به ثبت خطاها در قسمت مربوطه در سايت معاونت درمان نيز اقدام نمايند تا ساير بيمارستانها نيز از تجربيات يكديگر استفاده نمايند.

2) تحليل هاي ريشه اي خطاهاي sentinel به ايميل معاونت درمان ارسال گردد: darman@umsha.ac.ir

3) راهنماهاي ايمني بيمار ارائه شده در جلسه، در بيمارستان آموزش داده شود.

4) جلسات تبادل نظر هر سه ماه يكبار برگزار گردد و همكاران گزارش اقدامات خود طي سه ماه را در جلسه ارائه نمايند.

                     آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه دوم
                                                         تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                   تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.                             

بازگشت به صفحه اصلی