دوشنبه ١٣ مهر ١٣٩٤
مطالب آموزشي ايمني بيمار
مطالب آموزشي (1)
مطالب آموزشي (2)
پروتكل هاي موجود
تجربه هاي بيمارستان
منشور حقوق بيمار
منشور حقوق کارکنان
هموويژلانس
اثربخشي باليني
مميزي باليني

قابل توجه مسئولين و هماهنگ كننده هاي محترم ايمني بيمار

-اعلام معيارهاي ranking ايمني بيمار بيمارستانها:

1- بازديدهاي مديريتي     2-برنامه عملياتي    3-ثبت خطا در سايت    4-تحليل ريشه اي خطا      5- وضعيت بخشها       6- تلفيق دارويي       7-جراحي ايمن      8- به اشتراك گذاري خطاها      9- برگزاري دوره آموزشي ايمني بيمار در بيمارستان      10- شركت در جلسات برگزار شده ايمني بيمار توسط معاونت درمان      11- نمره آزمون كتبي      

-توجه........توجه در منوي يادگيري از خطاهاي پزشكي سايت (سمت راست صفحه سايت معاونت درمان) از خطاي شماره 158 تا شماره 258 با درج ** و رنگ صورتي خطاهاي سري سوم قرار داده شده است.

-توجه....... توجه در منوي يادگيري از خطاهاي پزشكي سايت (سمت راست صفحه سايت معاونت درمان) از خطاي شماره 82 تا شماره 157با درج * و رنگ سبز  خطاهاي سري دوم قرار داده شده است.

-جهت دريافت سري سوم يادگيري از خطاها، از 158 تا 258 خطاي ثبت شده كليك نماييد. جديد

-جهت دريافت سري دوم يادگيري از خطاها، از 82 تا 157 خطاي ثبت شده كليك نماييد.

-جهت دريافت سري اول يادگيري از خطاها، 81 خطاي ثبت شده كليك نماييد.

-با توجه به برگزاري دومين دوره ايمني بيمار بيمارستانها مورخ 94/5/13 لازم است همكاران محترم اقدامات زير را انجام دهند:

1) چالشهاي موجود در انجام صحيح وظايف ايمني بيمار در بيمارستان خود را مكتوب نمايند.

2) در صورت كمبود نيرو، در جلسه بعد اعلام نمايند.

3)كليه خطاهاي ثبت شده در بيمارستان را در سايت معاونت درمان ثبت نمايند و تحليل ريشه اي هاي صورت گرفته را ايميل نموده يا به هر نحو ارائه نمايند.

4)در پايان سال بيمارستانها در بحث ايمني بيمار  ranking خواهند شد جهت اطلاعات بيشتر به منو ايمني بيمار مراجعه نماييد

5)در جلسه آينده بيمارستانهاي فاطميه و وليعصر (عج) تويسركان ارائه گزارش خواهند داشت.

 

جهت دريافت فرمت powerpoint گزارش عملكرد ايمني بيمار فايل را دانلود نماييد: دانلود

-اولين دوره بازآموزي ايمني بيمار در مورخ 30/2/94 در محل سالن كنفرانس آزمايشگاه رفرانس برگزار گرديد مقرر شد:

1)كليه بيمارستانها با تاكيد مجدد اهميت ثبت خطاهاي پزشكي در بيمارستان، نسبت به ثبت خطاها در قسمت مربوطه در سايت معاونت درمان نيز اقدام نمايند تا ساير بيمارستانها نيز از تجربيات يكديگر استفاده نمايند.

2) تحليل هاي ريشه اي خطاهاي sentinel به ايميل معاونت درمان ارسال گردد: darman@umsha.ac.ir

3) راهنماهاي ايمني بيمار ارائه شده در جلسه، در بيمارستان آموزش داده شود.

4) جلسات تبادل نظر هر سه ماه يكبار برگزار گردد و همكاران گزارش اقدامات خود طي سه ماه را در جلسه ارائه نمايند.

                     آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه دوم
                                                         تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                   تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.                             

بازگشت به صفحه اصلی