جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦
به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد...........
منو اصلی

 

 شرح وظايف مامايي

 

ماما به شخصي اطلاق مي شود که تحصيلات مامايي را در حد کارشناسي و کارشناسي ارشد برابر مقررات در مراکز آموزش داخلي و خارجي به پايان رسانيده و موفق به اخذ پروانه رسمي مامايي از مقامات صلاحيت دار مربوطه شده باشد. او بايد قادر به نظارت مراقبت و توصيه به زنان در طي دوران حاملگي، زايمان و دوران بعد از زايمان، هدايت زايمانها به مسئوليت خود و مراقبت از نوزاد و شيرخوار و کودک زير شش سال باشد. اين مراقبت شامل پيشگيري، کشف حالات غير طبيعي در مادر و کودک فراهم ساختن کمکهاي پزشکي و اجراي اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکي ميباشد.او وظيفه مهمي در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها براي زنان بلکه براي خانواده وجامعه دارد. کار ماما بايد شامل آموزش دوران بارداري، آماده کردن والدين براي پذيرش وظايف پدري و مادري بوده و به تنظيم خانواده و مراقبتهاي کودک و بعضي از موارد بيماريهاي زنان گسترش يابد او ميتواند در بيمارستانها،  درمانگاهها، واحد هاي بهداشتي، منازل ( مشاور مامايي و زايمان در منزل) و هر شکل ديگري از ارائه خدمات مامايي کارکند.
با عنايت به تعريف فوق، ماما موظف است در حيطه شرح و وظايف ذيل در جايگاه خود انجام وظيفه نمايد.

تبصره: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي مجاز است بنا به نياز سيستم شبکه و واحدهاي تبعه زير نظر مديريت شبکه و متخصصين زنان و مامائي و کارشناسان مامائي پروانه دار از وجود کاردانهاي مامائي استفاده خدمتي مورد نياز را به عمل آورد

منشور حقوق بيمار در بخش زايمان و ليبر

تعريف بيمارستانهاي دوستدار مادر

تعريف زايمان فيزيولوژيك

شرح وظايف دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان

شرح وظايف ماما در دوران غير بارداري

شرح وظايف ماما در دفاتر كار

داروهاي مجاز تجويزي توسط ماما


 

بازگشت به صفحه اصلی