زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

معرفی سامانه صدورپروانه ها و مدیریت اطلاعات موسساتدانلود فایل

راهنمای ثبت نام و ورود به سامانه الکترونیکی صدورپروانه موسسات پزشکی کشور / دانلود فایل

راهنمای ثبت موافقت اصولی های صادر شده خارج از سامانه / دانلود فایل

راهنمای درخواست موافقت افزایش بخش و تجهیز و تخت / دانلود فایل

راهنمای درخواست بازگشایی موسسه یا بخش / دانلود فایل

راهنمای درخواست بهره برداری بخش / تجهیز / تخت / دانلود فایل

راهنمای درخواست بهره برداری / دانلود فایل

راهنمای درخواست موافقت اصولی / دانلود فایل

راهنمای پیگیری درخواست ها / دانلود فایل

راهنمای درخواست انصراف مسئول فنی / دانلود فایل

راهنمای درخواست المثنی / دانلود فایل

راهنمای درخواست تعطیلی موقت و دائم موسسه و ابطال پروانه / دانلود فایل

راهنمای درخواست ابطال موافقت اصولی / دانلود فایل

راهنمای درخواست تعویض پروانه قدیمی / دانلود فایل

راهنمای درخواست تغییر آدرس / دانلود فایل

راهنمای درخواست تغییر پرسنل / دانلود فایل

راهنمای درخواست تغییر قائم مقام / دانلود فایل

راهنمای درخواست تغییر موسس / دانلود فایل

راهنمای درخواست تغییر نوبت کاری مسئول فنی / دانلود فایل

راهنمای درخواست تغییر نوبت کاری موسسه / تغییر مسئول فنی / دانلود فایل

راهنمای درخواست تمدید پروانه بهره برداری / دانلود فایل

راهنمای درخواست تمدید پروانه مسئول فنی / دانلود فایل

راهنمای درخواست تمدید موافقت اصولی / دانلود فایل

راهنمای مجوز تبصره ماده 4 ( اخذ مجوز کار با اشعه ) / دانلود فایل 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 178
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 140995
تعداد کاربران بر خط 0