زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
واحد رسیدگی به شکایات

بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی: پویا غلامی

سمت: کارشناس واحد شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری 

کارشناس مسئول نظارت و برخورد با مراکز غیر مجاز پزشکی و درمانی

نماینده حقوقی معاونت درمان و مسئول پیگیری پرونده های قضایی مراکز غیر مجاز مداخله کننده در امور پزشکی

واحد پیگیری و پاسخگویی به شکایات امور درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از زیر مجموعه های مدیریت نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان،براساس وظیفه ذاتی،انسانی و اداری ، خود را موظف به پاسخگویی به شکایات مردم از نقاط مختلف استان همدان می داند، لذا در این راستا کلیه شکایتهای واصله از سامانه ۱۹۰ وزارت متبوع، شکایات حضوری مراجعین، شکایات تلفنی و شکایات ارجاعی از ادارات و سازمانهای مختلف ودیگر معاونتها و مدیریتهای دانشگاه را پیگیری ، نتیجه گیری و پاسخ می دهد.همچنین آن واحد علاوه بر پاسخگویی به شکایات یادشده ، امور مربوط به مداخلات افراد متخلف و مداخله کننده در امور پزشکی و درمانی را پیگیری و در مواردیکه اقدامات و فعالیت افراد یاد شده ، مغایر با آئین نامه تاسیس مراکز درمانی باشد ، بر اساس ماده ۳ قانون و مقررات مربوط به امور درمانی و... اقدام به پلمب و تعطیلی آن مراکز نموده و برخوردهای قضایی و قانونی لازم را بعمل می آورد.

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 186
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 141003
تعداد کاربران بر خط 0