زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
واحد ارزیابی و صدور پروانه

نام و نام خانوادگی:هانیه کمیتی

سمت:کارشناس مسئول صدور پروانه ها

پست سازمانی:کارشناس نظارت و اعتباربخشی دفتر پرستاری

مدرک تحصیلی:لیسانس پرستاری  فوق لیسانس روانشناسی

شماره تماس:۳۱۳۱۲۰۳۷-۰۸۱

-------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: مریم موسیوند همدان

سمت:کارشناس صدور پروانه ها

مدرک تحصیلی:لیسانس علوم اجتماعی - پژوهشگری

شماره تماس: ۳۱۳۱۲۰۳۸-۰۸۱

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 323
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 170966
تعداد کاربران بر خط 1